لاستیک های اکسلرا - Accelera


مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل accelera PHI R XL
شماره عاج(شماره گل) اكسلرا PHI R XL
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 160
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30ZR19

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل ACC MT OFF ROAD
شماره عاج(شماره گل) ACC MT OFF ROAD
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3502
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل PHI
شماره عاج(شماره گل) PHI
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 4552
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل PHI RXL
شماره عاج(شماره گل) PHI RXL
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4589
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل LOTA
شماره عاج(شماره گل) LOTA
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 483
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل ACCELERA 651sport
شماره عاج(شماره گل) ACCELERA 651 sport
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 235
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R18

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل ST 68
شماره عاج(شماره گل) ST 68
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 482
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل LOTA ST68
شماره عاج(شماره گل) LOTA ST68
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4549
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل AT
شماره عاج(شماره گل) AT
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 481
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل ECO PLUSH
شماره عاج(شماره گل) ECO PLUSH
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4528
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل OHI
شماره عاج(شماره گل) PHI
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 3504
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل OMIKRON AT
شماره عاج(شماره گل) OMIKRON MT
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3503
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل ST 68
شماره عاج(شماره گل) ST 68
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 466
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل accelera 109q
شماره عاج(شماره گل) اكسلرا 109 q اكسلرا
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 107
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل accelera 102v xl
شماره عاج(شماره گل) 102V XL
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 159
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16