لاستیک های اکسلرا - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: PHI RXL

شماره عاج(شماره گل): PHI RXL

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4589

سایز هاقیمت ها
255/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,PHI RXL,پي اچ اي ار ايكس ال
اکسلرا,PHI RXL,پي اچ اي ار ايكس ال

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ACCELERA 651sport

شماره عاج(شماره گل): ACCELERA 651 sport

محصول: اندونزی

دسته بندی: مخصوص پیست (اسلیک)

کد محصول: 235

سایز هاقیمت ها
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ACCELERA 651sport,اكسلرا اسپرت 651
اکسلرا,ACCELERA 651sport,اكسلرا اسپرت 651

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ST 68

شماره عاج(شماره گل): ST 68

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 482

سایز هاقیمت ها
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ST 68,اس تي 68

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: accelera PHI R XL

شماره عاج(شماره گل): اكسلرا PHI R XL

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 160

سایز هاقیمت ها
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/45R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/30ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,accelera PHI R XL,اكسلرا پي اچ ا ار
اکسلرا,accelera PHI R XL,اكسلرا پي اچ ا ار

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: LOTA

شماره عاج(شماره گل): LOTA

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 483

سایز هاقیمت ها
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,LOTA,لوتا

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: PHI

شماره عاج(شماره گل): PHI

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4552

سایز هاقیمت ها
245/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,PHI ,پي اچ اي
اکسلرا,PHI ,پي اچ اي

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: LOTA ST68

شماره عاج(شماره گل): LOTA ST68

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4549

سایز هاقیمت ها
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,LOTA ST68,لوتا اس تي 68
اکسلرا,LOTA ST68,لوتا اس تي 68

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: تست

شماره عاج(شماره گل): تست

محصول: آسیا

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 4541

سایز هاقیمت ها
111/11R11لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,تست,تست

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: AT

شماره عاج(شماره گل): AT

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 481

سایز هاقیمت ها
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,AT,اي تي

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ECO PLUSH

شماره عاج(شماره گل): ECO PLUSH

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4528

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ECO PLUSH,اكو پلاج
اکسلرا,ECO PLUSH,اكو پلاج

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ACC MT OFF ROAD

شماره عاج(شماره گل): ACC MT OFF ROAD

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3502

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ACC MT OFF ROAD,اي سي سي ام تي اف رود
اکسلرا,ACC MT OFF ROAD,اي سي سي ام تي اف رود

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: OHI

شماره عاج(شماره گل): PHI

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3504

سایز هاقیمت ها
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,OHI,پي اچ ار
اکسلرا,OHI,پي اچ ار

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: OMIKRON AT

شماره عاج(شماره گل): OMIKRON MT

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3503

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,OMIKRON AT,اوميكرون ام تي
اکسلرا,OMIKRON AT,اوميكرون ام تي

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ST 68

شماره عاج(شماره گل): ST 68

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 466

سایز هاقیمت ها
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ST 68,اس تي 68
اکسلرا,ST 68,اس تي 68

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: accelera 102v xl

شماره عاج(شماره گل): 102V XL

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 159

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,accelera 102v xl,اكسلرا 102 وي