لاستیک های بریجستون - Bridgestone


مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل DUELER HP SPORT
شماره عاج(شماره گل) DUELER HP SPORT
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 386
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل DULER H/T 689
شماره عاج(شماره گل) DULER H/T 689
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4746
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل AT 694
شماره عاج(شماره گل) AT 694
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4718
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل TURANZA ER300
شماره عاج(شماره گل) TURANZA ER300
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4588
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل DUELER HT 689
شماره عاج(شماره گل) DUELER HT 689
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3518
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل ALENZA 001
شماره عاج(شماره گل) ALENZA 001
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 392
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل AT 001
شماره عاج(شماره گل) AT 001
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 388
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل HT 840
شماره عاج(شماره گل) HT 840
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 409
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل Turanza T 001
شماره عاج(شماره گل) Trunza T 001
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 3498
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل HT D 687
شماره عاج(شماره گل) HT D 687
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 362
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل Alenza
شماره عاج(شماره گل) Alenza
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 325
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل HP SPORT
شماره عاج(شماره گل) HP SPORT
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 393
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل ALENZA 001
شماره عاج(شماره گل) ALENZA 001
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1492
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل DUELER HT 684
شماره عاج(شماره گل) DUELER HT 684
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل DHL 33
شماره عاج(شماره گل) DHL 33
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4565
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل POTENZA SO01
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 394
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل POTENZA SO01 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01 RUN FLAT
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 413
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل TRUNZA T001
شماره عاج(شماره گل) Trunza T 001
کشور تولید کننده فرانسه
دسته بندی سدان
کد محصول 4608
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل POTENZA SO01 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01 RUN FLAT
کشور تولید کننده لهستان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 461
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل HT D 864
شماره عاج(شماره گل) HT D 864
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 397
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل EP 300
شماره عاج(شماره گل) EP 300
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 390
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل DUELER H/PSPORT AS
شماره عاج(شماره گل) DUELER H/P SPORT AS
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4598
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل RE050 potenza
شماره عاج(شماره گل) RE050 potenza
کشور تولید کننده لهستان
دسته بندی سدان
کد محصول 4569
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل TURANZA ER33
شماره عاج(شماره گل) TURANZA ER33
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3517
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل HT 840 Dueler
شماره عاج(شماره گل) HT 840 Dueler
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 464
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل ECOPIA EP 850
شماره عاج(شماره گل) ECOPIA EP 850
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 391
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل EP 300
شماره عاج(شماره گل) EP 300
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 395
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل ECOPIA VE 01
شماره عاج(شماره گل) ECOPIA VE 01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3511
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل D33
شماره عاج(شماره گل) D33
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 129
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل POTENZA SO01
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 427
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل ECOPIA HL 422
شماره عاج(شماره گل) ECOPIA HL 422
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 418
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل EP 150
شماره عاج(شماره گل) EP 150
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 389
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل RE050 potenza
شماره عاج(شماره گل) RE050 potenza
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 353
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30R19

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل POTENZA SO01
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 385
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل D 687
شماره عاج(شماره گل) D 687
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 381
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17