لاستیک های بلک لاین - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند بلک لاین
مدل M 871
شماره عاج(شماره گل) M 871
محصول چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 341
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16

مشخصات
برند بلک لاین
مدل L 301
شماره عاج(شماره گل) L 301
محصول چین
دسته بندی ون
کد محصول 4563
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند بلک لاین
مدل BH15
شماره عاج(شماره گل) BH15
محصول چین
دسته بندی معمولی
کد محصول 95
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند بلک لاین
مدل M 871
شماره عاج(شماره گل) M 871
محصول چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 273
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16

مشخصات
برند بلک لاین
مدل S 806
شماره عاج(شماره گل) S 806
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 376
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19

مشخصات
برند بلک لاین
مدل BU 66
شماره عاج(شماره گل) BU 66
محصول چین
دسته بندی معمولی
کد محصول 314
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند بلک لاین
مدل W506
شماره عاج(شماره گل) W506
محصول چین
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 250
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند بلک لاین
مدل BC86
شماره عاج(شماره گل) BC86
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 274
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند بلک لاین
مدل M871
شماره عاج(شماره گل) M871
محصول چین
دسته بندی معمولی
کد محصول 96
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16