لاستیک های تویو - Toyo


مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل PXCF2S
شماره عاج(شماره گل) PXCF2S
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4600
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل COUNTRY HT
شماره عاج(شماره گل) COUNTRY HT
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4592
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل OP AT
شماره عاج(شماره گل) OP AT
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 480
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل PXTS T3
شماره عاج(شماره گل) PXTS T3
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 488
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل T1 SPORT
شماره عاج(شماره گل) T1 SPORT
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 431
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/50R20

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل PROXES CF2
شماره عاج(شماره گل) PROXES CF2
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 400
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل TOYO ne03
شماره عاج(شماره گل) TOYO NE03
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 254
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل TOYO AT PLUS
شماره عاج(شماره گل) TOYO AT PLUS
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 396
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل TOYO MT
شماره عاج(شماره گل) MT تويو ژاپن
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 111
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15