لاستیک های جی تی تایر - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند جی تی تایر
مدل T 20
شماره عاج(شماره گل) T 20
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 281
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند جی تی تایر
مدل GT 867
شماره عاج(شماره گل) GT 867
محصول چین
دسته بندی اتوبوس
کد محصول 302
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/80R22.5