لاستیک های جی تی رادیال - GT Radial


مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل champiro HPY
شماره عاج(شماره گل) champiro HPY
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 174
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SAVERO SUV
شماره عاج(شماره گل) SANERO SUV
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 182
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60/18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل AT PLUS
شماره عاج(شماره گل) AT PLUS
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 178
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل EXTREME
شماره عاج(شماره گل) EXTREME
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4590
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل KOMODO MT PLUS
شماره عاج(شماره گل) KOMODO MT PLUS
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 180
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02130X9.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SAVERO MT
شماره عاج(شماره گل) SAVERO MT
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4566
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SX 2
شماره عاج(شماره گل) SX 2
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 458
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل GTX PRO
شماره عاج(شماره گل) GTX PRO
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 177
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل Champiro ECO
شماره عاج(شماره گل) ECO
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 172
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود165/80R13
ناموجود175/60R13
ناموجود175/70R13
ناموجود185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل 265/60R18
شماره عاج(شماره گل)
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4719
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل HPY
شماره عاج(شماره گل) HPY
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4627
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل MAXMILER PRO 8PR
شماره عاج(شماره گل) MAXMILER PRO 8PR
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی ون
کد محصول 4625
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل BAX2
شماره عاج(شماره گل) BAX2
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 4626
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل CHAMPIRO SX2
شماره عاج(شماره گل) SX2
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 176
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SX 2
شماره عاج(شماره گل) SX 2
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 459
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل MT PLUS
شماره عاج(شماره گل) MT PLUS
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 181
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل MAXMILER PRO
شماره عاج(شماره گل) MAXMILER PRO
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 179
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/75R16

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SANERO SUV
شماره عاج(شماره گل) SANERO SUV
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 173
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16