لاستیک های جی تی رادیال - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: AT PLUS

شماره عاج(شماره گل): AT PLUS

محصول: اندونزی

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 178

سایز هاقیمت ها
31.10/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,AT PLUS,اي اتي پولوس

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: SAVERO SUV

شماره عاج(شماره گل): SANERO SUV

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 182

سایز هاقیمت ها
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,SAVERO SUV,سرويرو اس يو وي
جی تی رادیال,SAVERO SUV,سرويرو اس يو وي

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: KOMODO MT PLUS

شماره عاج(شماره گل): KOMODO MT PLUS

محصول: اندونزی

دسته بندی: آفرود 4x4

کد محصول: 180

سایز هاقیمت ها
30X9.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,KOMODO MT PLUS,كومودو ام تي  پولوس
جی تی رادیال,KOMODO MT PLUS,كومودو ام تي  پولوس

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: champiro HPY

شماره عاج(شماره گل): champiro HPY

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 174

سایز هاقیمت ها
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,champiro HPY,اچ پي وا

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: SAVERO MT

شماره عاج(شماره گل): SAVERO MT

محصول: اندونزی

دسته بندی: آفرود 4x4

کد محصول: 4566

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,SAVERO MT,ساويرو ام تي
جی تی رادیال,SAVERO MT,ساويرو ام تي

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: EXTREME

شماره عاج(شماره گل): EXTREME

محصول: اندونزی

دسته بندی: آفرود 4x4

کد محصول: 4590

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,EXTREME,ايكس تريم
جی تی رادیال,EXTREME,ايكس تريم

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: GTX PRO

شماره عاج(شماره گل): GTX PRO

محصول: اندونزی

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 177

سایز هاقیمت ها
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,GTX PRO,جي تي ايكس پرو

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: CHAMPIRO SX2

شماره عاج(شماره گل): SX2

محصول: اندونزی

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 176

سایز هاقیمت ها
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,CHAMPIRO SX2,اس ايكس 2
جی تی رادیال,CHAMPIRO SX2,اس ايكس 2

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: SX 2

شماره عاج(شماره گل): SX 2

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 458

سایز هاقیمت ها
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,SX 2,اس ايكس 2
جی تی رادیال,SX 2,اس ايكس 2

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: SX 2

شماره عاج(شماره گل): SX 2

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 459

سایز هاقیمت ها
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,SX 2,اس ايكس 2
جی تی رادیال,SX 2,اس ايكس 2

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: Champiro ECO

شماره عاج(شماره گل): ECO

محصول: اندونزی

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 172

سایز هاقیمت ها
165/65R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
165/80R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/70R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,Champiro ECO,اي كو

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: MT PLUS

شماره عاج(شماره گل): MT PLUS

محصول: اندونزی

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 181

سایز هاقیمت ها
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,MT PLUS,ام تي پولوس

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: MAXMILER PRO

شماره عاج(شماره گل): MAXMILER PRO

محصول: اندونزی

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 179

سایز هاقیمت ها
195R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: SANERO SUV

شماره عاج(شماره گل): SANERO SUV

محصول: اندونزی

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 173

سایز هاقیمت ها
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,SANERO SUV,سانيرو