لاستیک های جین یو - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل YU 63
شماره عاج(شماره گل) YU 63
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4560
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل YS 78
شماره عاج(شماره گل) YS 78
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4521
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل YS 79
شماره عاج(شماره گل) YS 79
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4522
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل YS 71
شماره عاج(شماره گل) YS 71
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3510
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل YS81
شماره عاج(شماره گل) YS81
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3507
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YS78
شماره عاج(شماره گل) JINYU YS78
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 331
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YS79
شماره عاج(شماره گل) JINYU YS79
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 332
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YS81
شماره عاج(شماره گل) JINYU YS81
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 333
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YH 18
شماره عاج(شماره گل) JINYU YH 18
کشور تولید کننده چین
دسته بندی معمولی
کد محصول 313
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YH12
شماره عاج(شماره گل) JINYU YH 12
کشور تولید کننده چین
دسته بندی معمولی
کد محصول 312
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YS72
شماره عاج(شماره گل) JINYU YS72
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 239
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19