لاستیک های جین یو - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند جین یو
مدل YU 63
شماره عاج(شماره گل) YU 63
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4560
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17

مشخصات
برند جین یو
مدل YS 78
شماره عاج(شماره گل) YS 78
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4521
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند جین یو
مدل YS 79
شماره عاج(شماره گل) YS 79
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4522
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند جین یو
مدل YS 71
شماره عاج(شماره گل) YS 71
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3510
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند جین یو
مدل YS81
شماره عاج(شماره گل) YS81
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3507
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15