لاستیک های رودستون - Roadstone


مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 55
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل Nfera SU1 ZR
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1 ZR
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 123
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP 661
شماره عاج(شماره گل) CP 661
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 54
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/70R13
ناموجود185/70R13

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل N5000plus
شماره عاج(شماره گل) N5000plus
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 124
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل ROADIAN CT8
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN CT8
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4595
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/80R16

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل HTX RH5
شماره عاج(شماره گل) HTX RH5
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 348
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل Nfera RU1
شماره عاج(شماره گل) Nfera RU1
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 487
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل NFera SU1
شماره عاج(شماره گل) NFera SU1
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 463
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP 321
شماره عاج(شماره گل) CP 321
کشور تولید کننده کره
دسته بندی ون
کد محصول 291
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/75R16

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل N BLUE
شماره عاج(شماره گل) N BLUE
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 453
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل ROADIAN 542
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN 542
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 479
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل HTX RH5
شماره عاج(شماره گل) HTX RH5
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 473
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل 581
شماره عاج(شماره گل) 581
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 460
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 337
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP641
شماره عاج(شماره گل) CP 641
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 57
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل HTX
شماره عاج(شماره گل) HTX
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 119
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل N5000
شماره عاج(شماره گل) N5000
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 56
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14