لاستیک های سومیتوما - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTRZ3

شماره عاج(شماره گل): sumitomo HTRZ3

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 171

سایز هاقیمت ها
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTRZ3,سوميتوما اج تي ار 3
سومیتوما,HTRZ3,سوميتوما اج تي ار 3

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR900

شماره عاج(شماره گل): HTR900

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 470

سایز هاقیمت ها
205/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR900,اچ تي آر900
سومیتوما,HTR900,اچ تي آر900

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTRZ3 ZR

شماره عاج(شماره گل): HTRZ3 ZR

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 260

سایز هاقیمت ها
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTRZ3 ZR,اچ تي آر زد 3 زد آر
سومیتوما,HTRZ3 ZR,اچ تي آر زد 3 زد آر

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTRZ3

شماره عاج(شماره گل): HTRZ3

محصول: ژاپن

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 247

سایز هاقیمت ها
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTRZ3,اچ تي آر زد 3
سومیتوما,HTRZ3,اچ تي آر زد 3

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SUMITOMO ASP01

شماره عاج(شماره گل): SUMITOMO ASP01

محصول: ژاپن

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 227

سایز هاقیمت ها
185/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SUMITOMO ASP01,سوميتوما اي اس پي 01
سومیتوما,SUMITOMO ASP01,سوميتوما اي اس پي 01

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: ENCONTER H/T

شماره عاج(شماره گل): ENCONTER H/T

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4601

سایز هاقیمت ها
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,ENCONTER H/T,انكانتر اچ تي
سومیتوما,ENCONTER H/T,انكانتر اچ تي

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: EN conter HT

شماره عاج(شماره گل): EN conter HT

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 349

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,EN conter HT,اي ان كانتر اچ تي
سومیتوما,EN conter HT,اي ان كانتر اچ تي

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SL 726

شماره عاج(شماره گل): SL 726

محصول: ژاپن

دسته بندی: ون

کد محصول: 4572

سایز هاقیمت ها
195/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SL 726,اس ال 726

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR 200

شماره عاج(شماره گل): HTR 200

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 340

سایز هاقیمت ها
195/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR 200,اچ تي آر 200
سومیتوما,HTR 200,اچ تي آر 200

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTRZ3 ZR

شماره عاج(شماره گل): HTRZ3 ZR

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4584

سایز هاقیمت ها
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTRZ3 ZR,اچ تي آر زد 3 زد آر
سومیتوما,HTRZ3 ZR,اچ تي آر زد 3 زد آر

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SL 726

شماره عاج(شماره گل): SL 726

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 477

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SL 726,اس ال 726

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SUMITOMO SL850

شماره عاج(شماره گل): SUMITOMO sl850

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 234

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SUMITOMO SL850,سوميتوما ژاپن sl850
سومیتوما,SUMITOMO SL850,سوميتوما ژاپن sl850

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR Enhance LX

شماره عاج(شماره گل): HTR Enhance LX

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 2496

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR Enhance LX,اچ تي ار انهنس ال ايكس

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SL 830

شماره عاج(شماره گل): SL830

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3501

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SL 830,اس ال 830

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR T4

شماره عاج(شماره گل): HTR T4

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3499

سایز هاقیمت ها
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR T4,اچ تي آر تي 4

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SC 628

شماره عاج(شماره گل): SC 628

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 358

سایز هاقیمت ها
205/75R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SC 628,اس سي 628

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SL830

شماره عاج(شماره گل): SL830

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 263

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SL830,اس ال 830

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR H4

شماره عاج(شماره گل): HTR H4

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 472

سایز هاقیمت ها
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR H4,اج تي آر اچ 4
سومیتوما,HTR H4,اج تي آر اچ 4

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR 4

شماره عاج(شماره گل): HTR 4

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 363

سایز هاقیمت ها
225/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR 4,اج تي ار 4

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HRT H4

شماره عاج(شماره گل): HTR H4

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 361

سایز هاقیمت ها
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HRT H4,اچ تي آر اچ 4
سومیتوما,HRT H4,اچ تي آر اچ 4

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR enhance

شماره عاج(شماره گل): HTR enhance

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 347

سایز هاقیمت ها
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR enhance,ان هانس

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: sumitomo HTR200

شماره عاج(شماره گل): سوميتوما HTR200

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 170

سایز هاقیمت ها
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,sumitomo HTR200,سوميتوما اچ تي ار 200

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR 200

شماره عاج(شماره گل): HTR 200

محصول: ژاپن

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 334

سایز هاقیمت ها
215/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR 200,اچ تي آر 200
سومیتوما,HTR 200,اچ تي آر 200

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: sumitomo HTRZ3

شماره عاج(شماره گل): sumitomo HTRZ3

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 231

سایز هاقیمت ها
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,sumitomo HTRZ3,سوميتوما اچ تي ار زد 3