لاستیک های سیلورستون - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند سیلورستون
مدل SILVERDOLF RX 201
شماره عاج(شماره گل) SILVERDOLF RX 201
محصول مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4536
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند سیلورستون
مدل ESTIVA X5
شماره عاج(شماره گل) ESTIVA X5
محصول مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3508
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند سیلورستون
مدل AT 117
شماره عاج(شماره گل) AT 117
محصول مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 97
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند سیلورستون
مدل KRUIZER 1 NS500
شماره عاج(شماره گل) KRUIZER 1 NS500
محصول مالزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 80
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14

مشخصات
برند سیلورستون
مدل M3 Synergy
شماره عاج(شماره گل) M3 Synergy
محصول مالزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 79
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13