لاستیک های سیلورستون - Silverstone


مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل M3 Synergy
شماره عاج(شماره گل) M3 Synergy
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 79
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/70R13

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل SILVERDOLF RX 201
شماره عاج(شماره گل) SILVERDOLF RX 201
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4536
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل ESTIVA X5
شماره عاج(شماره گل) ESTIVA X5
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3508
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل silverston MT117/x
شماره عاج(شماره گل) MT 117/X سيلورستون
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 105
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل silverston AT 117sp
شماره عاج(شماره گل) AT 117 /SP سيلورستون
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 106
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل AT 117
شماره عاج(شماره گل) AT 117
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 97
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل silwerston MT117
شماره عاج(شماره گل) MT 117 سيلورستون
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 104
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل silverston MT117EX
شماره عاج(شماره گل) MT-117EX سيلورستون
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 103
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل KRUIZER 1 NS500
شماره عاج(شماره گل) KRUIZER 1 NS500
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 80
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14