لاستیک های فالکن - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: فالکن

مدل: HT01

شماره عاج(شماره گل): HT01

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 214

سایز هاقیمت ها
265/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,HT01,اچ تي 01
فالکن,HT01,اچ تي 01

شرکت سازنده: فالکن

مدل: ZE914

شماره عاج(شماره گل): ZE914

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 120

سایز هاقیمت ها
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
165/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,ZE914,زداي914
فالکن,ZE914,زداي914

شرکت سازنده: فالکن

مدل: FK 453 ZR

شماره عاج(شماره گل): FK453 ZR

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 131

سایز هاقیمت ها
215/50ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/35ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
315/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,FK 453 ZR,اف كا 453 زد آر
فالکن,FK 453 ZR,اف كا 453 زد آر

شرکت سازنده: فالکن

مدل: STZ04

شماره عاج(شماره گل): STZ04

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4607

سایز هاقیمت ها
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,STZ04,اس تي زد 04
فالکن,STZ04,اس تي زد 04

شرکت سازنده: فالکن

مدل: Ziex ZE-912

شماره عاج(شماره گل): ZE912

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 46

سایز هاقیمت ها
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,Ziex ZE-912,زد ای 912
فالکن,Ziex ZE-912,زد ای 912

شرکت سازنده: فالکن

مدل: FK 453 ZR

شماره عاج(شماره گل): FK453 ZR

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4587

سایز هاقیمت ها
275/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,FK 453 ZR,اف كا 453 زد آر
فالکن,FK 453 ZR,اف كا 453 زد آر

شرکت سازنده: فالکن

مدل: AT01

شماره عاج(شماره گل): AT 01

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 115

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,AT01,اي 01
فالکن,AT01,اي 01

شرکت سازنده: فالکن

مدل: HT01

شماره عاج(شماره گل): HT01

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 256

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,HT01,اچ تي 01
فالکن,HT01,اچ تي 01

شرکت سازنده: فالکن

مدل: AT01

شماره عاج(شماره گل): AT 01

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 257

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,AT01,اي تي 01
فالکن,AT01,اي تي 01

شرکت سازنده: فالکن

مدل: Ziex ZE-912

شماره عاج(شماره گل): ZE912

محصول: تایلند

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 47

سایز هاقیمت ها
205/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
165/65R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,Ziex ZE-912,زد ای 921
فالکن,Ziex ZE-912,زد ای 921

شرکت سازنده: فالکن

مدل: FK07U

شماره عاج(شماره گل): FK07U

محصول: تایلند

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 233

سایز هاقیمت ها
185/70R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,FK07U,اف كا 07 يو

شرکت سازنده: فالکن

مدل: ZE912

شماره عاج(شماره گل): ZE912

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 117

سایز هاقیمت ها
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,ZE912,زد اي 912
فالکن,ZE912,زد اي 912