لاستیک های فالکن - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل Ziex ZE-912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی معمولی
کد محصول 47
قیمت (ریال)سایز
ناموجود175/60R13
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل AT01
شماره عاج(شماره گل) AT 01
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 115
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل FK 453 ZR
شماره عاج(شماره گل) FK453 ZR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 131
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل ZE914
شماره عاج(شماره گل) ZE914
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 120
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل HT01
شماره عاج(شماره گل) HT01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 214
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل STZ04
شماره عاج(شماره گل) STZ04
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4607
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل Ziex ZE-912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 46
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل HT01
شماره عاج(شماره گل) HT01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 256
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل AT01
شماره عاج(شماره گل) AT 01
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 257
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل FK07U
شماره عاج(شماره گل) FK07U
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی معمولی
کد محصول 233
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل ZE912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 117
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18