لاستیک های فالکن - Falken


مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل ZE914
شماره عاج(شماره گل) ZE914
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 120
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل HT01
شماره عاج(شماره گل) HT01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 256
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل Ziex ZE-912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی معمولی
کد محصول 47
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/60R13
ناموجود205/60R13

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل FK 453 ZR
شماره عاج(شماره گل) FK453 ZR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4587
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل AT01
شماره عاج(شماره گل) AT 01
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 115
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل FK 453 ZR
شماره عاج(شماره گل) FK453 ZR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 131
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل HT01
شماره عاج(شماره گل) HT01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 214
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل STZ04
شماره عاج(شماره گل) STZ04
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4607
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل Ziex ZE-912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 46
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل AT01
شماره عاج(شماره گل) AT 01
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 257
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل FK07U
شماره عاج(شماره گل) FK07U
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی معمولی
کد محصول 233
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل ZE912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 117
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18