لاستیک های لاسا - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: لاسا

مدل: LASSA COMPETUS AT2

شماره عاج(شماره گل): LASSA COMETUS AT2

محصول: ترکیه

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4531

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,LASSA COMPETUS AT2,لاسا AT2

شرکت سازنده: لاسا

مدل: VAN

شماره عاج(شماره گل): VAN

محصول: ترکیه

دسته بندی: ون

کد محصول: 4559

سایز هاقیمت ها
195/8R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,VAN,ون

شرکت سازنده: لاسا

مدل: LASSA IMPETUS REVO

شماره عاج(شماره گل): LASSA IMPETUS REVO

محصول: ترکیه

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4533

سایز هاقیمت ها
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,LASSA IMPETUS REVO,لا سا تركيه امپيتيوس روو
لاسا,LASSA IMPETUS REVO,لا سا تركيه امپيتيوس روو

شرکت سازنده: لاسا

مدل: COMPETUS HP

شماره عاج(شماره گل): COMPETUS HP

محصول: ترکیه

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4543

سایز هاقیمت ها
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,COMPETUS HP,كمپيوتيس اچ پي
لاسا,COMPETUS HP,كمپيوتيس اچ پي

شرکت سازنده: لاسا

مدل: COMPETUS HL

شماره عاج(شماره گل): COMPETUS HL

محصول: ترکیه

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4537

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,COMPETUS HL,كمپيوتيس  اچ ال
لاسا,COMPETUS HL,كمپيوتيس  اچ ال