لاستیک های لاسا - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند لاسا
مدل LASSA COMPETUS AT2
شماره عاج(شماره گل) LASSA COMETUS AT2
محصول ترکیه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4531
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند لاسا
مدل LASSA IMPETUS REVO
شماره عاج(شماره گل) LASSA IMPETUS REVO
محصول ترکیه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4533
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند لاسا
مدل VAN
شماره عاج(شماره گل) VAN
محصول ترکیه
دسته بندی ون
کد محصول 4559
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/8R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R15

مشخصات
برند لاسا
مدل COMPETUS HP
شماره عاج(شماره گل) COMPETUS HP
محصول ترکیه
دسته بندی سدان
کد محصول 4543
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15

مشخصات
برند لاسا
مدل COMPETUS HL
شماره عاج(شماره گل) COMPETUS HL
محصول ترکیه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4537
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16