لاستیک های مکسس - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT 980

شماره عاج(شماره گل): AT 980

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 229

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT 980,980 اي تي
مکسس,AT 980,980 اي تي

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MT 764

شماره عاج(شماره گل): MT 764

محصول: تایلند

دسته بندی: آفرود 4x4

کد محصول: 230

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MT 764,764 ام تي
مکسس,MT 764,764 ام تي

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MT 764

شماره عاج(شماره گل): MT 764

محصول: تایلند

دسته بندی: آفرود 4x4

کد محصول: 403

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MT 764,ام تي 764
مکسس,MT 764,ام تي 764

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT 700

شماره عاج(شماره گل): AT 700

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 352

سایز هاقیمت ها
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT 700,اي تي 700
مکسس,AT 700,اي تي 700

شرکت سازنده: مکسس

مدل: HP5

شماره عاج(شماره گل): HP5

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 138

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,HP5,اچ پي 5

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MA P3

شماره عاج(شماره گل): MA P3

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 133

سایز هاقیمت ها
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/75R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MA P3,ام اي پي 3

شرکت سازنده: مکسس

مدل: 8090

شماره عاج(شماره گل): 8090

محصول: تایلند

دسته بندی: آفرود 4x4

کد محصول: 3520

سایز هاقیمت ها
35X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,8090,8090
مکسس,8090,8090

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT 700

شماره عاج(شماره گل): AT 700

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 146

سایز هاقیمت ها
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT 700,700 اي تي
مکسس,AT 700,700 اي تي

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT 980

شماره عاج(شماره گل): AT 980

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 145

سایز هاقیمت ها
235/85R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT 980,980 اي تي

شرکت سازنده: مکسس

مدل: p

شماره عاج(شماره گل): p

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 134

سایز هاقیمت ها
215R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,p,پي

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MA569

شماره عاج(شماره گل): MA569

محصول: تایلند

دسته بندی: ون

کد محصول: 142

سایز هاقیمت ها
225/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MA569,ام اي569

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MA751

شماره عاج(شماره گل): MA751

محصول: تایلند

دسته بندی: ون

کد محصول: 144

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MA751,ام اي 751

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT700

شماره عاج(شماره گل): AT700

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 147

سایز هاقیمت ها
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT700,اي تي 700

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MA 751

شماره عاج(شماره گل): MA 751

محصول: تایلند

دسته بندی: ون

کد محصول: 139

سایز هاقیمت ها
215/75R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MA 751,751 ام اي

شرکت سازنده: مکسس

مدل: P2

شماره عاج(شماره گل): P2

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 132

سایز هاقیمت ها
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,P2,پي 2

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MT762

شماره عاج(شماره گل): MT762

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 148

سایز هاقیمت ها
285/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MT762,ام تي 762

شرکت سازنده: مکسس

مدل: PROR1

شماره عاج(شماره گل): PROR1

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 140

سایز هاقیمت ها
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,PROR1,پي ار او 1

شرکت سازنده: مکسس

مدل: SPRO

شماره عاج(شماره گل): SPRO

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 143

سایز هاقیمت ها
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,SPRO,اس پي ار او

شرکت سازنده: مکسس

مدل: 770

شماره عاج(شماره گل): 770

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 141

سایز هاقیمت ها
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,770,770

شرکت سازنده: مکسس

مدل: P

شماره عاج(شماره گل): P

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 135

سایز هاقیمت ها
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,P,پي

شرکت سازنده: مکسس

مدل: HP5

شماره عاج(شماره گل): hp5

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 153

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,HP5,اچ پي 5

شرکت سازنده: مکسس

مدل: 511

شماره عاج(شماره گل): 511

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 136

سایز هاقیمت ها
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,511,511

شرکت سازنده: مکسس

مدل: P1

شماره عاج(شماره گل): P1

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 137

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,P1,پي1

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT771

شماره عاج(شماره گل): AT771

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 157

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT771,اي تي 771