لاستیک های مکسس - Maxxis


مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT 980
شماره عاج(شماره گل) AT 980
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 229
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/80R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X9.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MT 764
شماره عاج(شماره گل) MT 764
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 230
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02130X9.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل HP5
شماره عاج(شماره گل) HP5
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 138
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MUDZILA 8080
شماره عاج(شماره گل) MUDZELA 8080
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4617
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X11.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل RAZR MT772
شماره عاج(شماره گل) RAZR MT772
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4616
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT 700
شماره عاج(شماره گل) AT 700
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 352
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MA751
شماره عاج(شماره گل) MA751
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی ون
کد محصول 144
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/80R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل P2
شماره عاج(شماره گل) P2
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 132
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT 980
شماره عاج(شماره گل) AT 980
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4624
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MT 764
شماره عاج(شماره گل) MT 764
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 403
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MA P3
شماره عاج(شماره گل) MA P3
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 133
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل 8090
شماره عاج(شماره گل) 8090
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 3520
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT 700
شماره عاج(شماره گل) AT 700
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 146
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS 8080
شماره عاج(شماره گل) 8080 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 108
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02137X13.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS 980
شماره عاج(شماره گل) 980 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 112
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT 980
شماره عاج(شماره گل) AT 980
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 145
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل p
شماره عاج(شماره گل) p
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 134
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MA569
شماره عاج(شماره گل) MA569
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی ون
کد محصول 142
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT700
شماره عاج(شماره گل) AT700
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 147
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MA 751
شماره عاج(شماره گل) MA 751
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی ون
کد محصول 139
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R14

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS 762
شماره عاج(شماره گل) 762 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 110
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS 8090
شماره عاج(شماره گل) 8090 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 113
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02138X13.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS AT980
شماره عاج(شماره گل) AT980 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 114
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MT762
شماره عاج(شماره گل) MT762
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 148
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل PROR1
شماره عاج(شماره گل) PROR1
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 140
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل SPRO
شماره عاج(شماره گل) SPRO
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 143
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل 770
شماره عاج(شماره گل) 770
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 141
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل P
شماره عاج(شماره گل) P
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 135
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل HP5
شماره عاج(شماره گل) hp5
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 153
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل 511
شماره عاج(شماره گل) 511
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 136
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل P1
شماره عاج(شماره گل) P1
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 137
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT771
شماره عاج(شماره گل) AT771
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 157
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16