لاستیک های نانکن - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند نانکن
مدل NS 2R
شماره عاج(شماره گل) NS 2R
محصول تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 321
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/55R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15

مشخصات
برند نانکن
مدل AR 1
شماره عاج(شماره گل) AR 1
محصول تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 471
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13

مشخصات
برند نانکن
مدل SP 9
شماره عاج(شماره گل) SP 9
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1495
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند نانکن
مدل SP 7
شماره عاج(شماره گل) SP 7
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 452
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/45R20

مشخصات
برند نانکن
مدل N 889
شماره عاج(شماره گل) N 889
محصول تایوان
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 462
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15

مشخصات
برند نانکن
مدل FT 9
شماره عاج(شماره گل) FT 9
محصول تایوان
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 3505
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R17

مشخصات
برند نانکن
مدل NANKANG NS2R
شماره عاج(شماره گل) NANKANG NS2R
محصول تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 318
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/50R15

مشخصات
برند نانکن
مدل FT 7
شماره عاج(شماره گل) FT 7
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1493
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند نانکن
مدل NS 20
شماره عاج(شماره گل) NS 20
محصول تایوان
دسته بندی سدان
کد محصول 323
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19

مشخصات
برند نانکن
مدل AS1
شماره عاج(شماره گل) AS1
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 1490
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18

مشخصات
برند نانکن
مدل SP 9
شماره عاج(شماره گل) SP 9
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1494
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16

مشخصات
برند نانکن
مدل NS2RT80
شماره عاج(شماره گل) NS2RT80
محصول تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 436
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02125/45R16

مشخصات
برند نانکن
مدل ECO 2
شماره عاج(شماره گل) ECO 2
محصول تایوان
دسته بندی سدان
کد محصول 322
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16