لاستیک های نکسن - Nexen


مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل N priz RH8
شماره عاج(شماره گل) RH 8
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 77
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل N BLUE
شماره عاج(شماره گل) N BLUE
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 4554
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) HTX/ RH5 نكسن كره
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 75
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X1050R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) 581
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 69
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 76
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Nfera RU1
شماره عاج(شماره گل) Nfera RU1
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4793
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل HTX /RH5
شماره عاج(شماره گل) HTX
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 68
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل NFERA
شماره عاج(شماره گل) SU 1
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 71
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45ZR16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل HT
شماره عاج(شماره گل) HT
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4781
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CT8
شماره عاج(شماره گل) CT8
کشور تولید کننده کره
دسته بندی ون
کد محصول 4558
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Nfera SU1 ZR
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1 ZR
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4553
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Nfera SU1
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 259
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CP 643 a
شماره عاج(شماره گل) CP 643 a
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 360
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Npriz RH7
شماره عاج(شماره گل) Npriz RH7
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 468
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN 542
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN 542
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 343
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) HT/SUV
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 66
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل rodianAT2
شماره عاج(شماره گل) rodianAT2
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 125
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل MT OFF ROAD
شماره عاج(شماره گل) MT OFF ROAD
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 377
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 336
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45ZR16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) HTX
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 65
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Nfera SU1 ZR
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1 ZR
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4555
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CP 321
شماره عاج(شماره گل) CP 321
کشور تولید کننده کره
دسته بندی ون
کد محصول 359
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/75R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 73
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل WH 62
شماره عاج(شماره گل) WH 62
کشور تولید کننده کره
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 251
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CT 8
شماره عاج(شماره گل) CT 8
کشور تولید کننده کره
دسته بندی ون
کد محصول 4564
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/80R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) AT/PRO/RA8
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 74
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CP 521
شماره عاج(شماره گل) CP 521
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3497
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CP 661
شماره عاج(شماره گل) CP 661
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 457
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Rodian HP
شماره عاج(شماره گل) Rodain HP
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3516
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN MT
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN MT
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 126
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل NEXEN ROADIAN MT
شماره عاج(شماره گل) NEXEN ROADIAN MT
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 127
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل WIN SPIKE
شماره عاج(شماره گل) WIN SPIKE
کشور تولید کننده کره
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 252
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CP 521
شماره عاج(شماره گل) CP 521
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 432
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 335
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN MT
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN MT
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 326
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131.10/50R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل WS SUV
شماره عاج(شماره گل) WS SUV
کشور تولید کننده کره
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 253
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) 542
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 78
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) AT 2
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 67
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17