لاستیک های نکسن - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 672

شماره عاج(شماره گل): CP 672

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 336

سایز هاقیمت ها
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45ZR16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 672,سي پي 672
نکسن,CP 672,سي پي 672

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): CP 672

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 76

سایز هاقیمت ها
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,سي پي 672
نکسن,ROADIAN ,سي پي 672

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 643 a

شماره عاج(شماره گل): CP 643 a

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 360

سایز هاقیمت ها
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن, CP 643 a,سي پي 643
نکسن, CP 643 a,سي پي 643

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Nfera SU1 ZR

شماره عاج(شماره گل): Nfera SU1 ZR

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4553

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Nfera SU1 ZR,انفرا اس يو 1
نکسن,Nfera SU1 ZR,انفرا اس يو 1

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 321

شماره عاج(شماره گل): CP 321

محصول: کره

دسته بندی: ون

کد محصول: 359

سایز هاقیمت ها
195/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 321,سي پي 321

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): HTX

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 65

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,اچ تي ايكس
نکسن,ROADIAN ,اچ تي ايكس

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): HTX/ RH5 نكسن كره

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 75

سایز هاقیمت ها
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,اچ تي ايكس

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): 581

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 69

سایز هاقیمت ها
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,ار او اي
نکسن,ROADIAN ,ار او اي

شرکت سازنده: نکسن

مدل: N BLUE

شماره عاج(شماره گل): N BLUE

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 4554

سایز هاقیمت ها
185/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,N BLUE,ان بلو
نکسن,N BLUE,ان بلو

شرکت سازنده: نکسن

مدل: NFERA

شماره عاج(شماره گل): SU 1

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 71

سایز هاقیمت ها
225/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45ZR16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,NFERA,اس يو 1
نکسن,NFERA,اس يو 1

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN 542

شماره عاج(شماره گل): ROADIAN 542

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 343

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN  542,رادين 542
نکسن,ROADIAN  542,رادين 542

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Nfera SU1 ZR

شماره عاج(شماره گل): Nfera SU1 ZR

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4555

سایز هاقیمت ها
205/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Nfera SU1 ZR,انفرا اس يو 1
نکسن,Nfera SU1 ZR,انفرا اس يو 1

شرکت سازنده: نکسن

مدل: N priz RH7

شماره عاج(شماره گل): RH 7

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 77

سایز هاقیمت ها
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,N priz RH7,ار اچ 7
نکسن,N priz RH7,ار اچ 7

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): CP 672

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 73

سایز هاقیمت ها
215/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,سي پي 672
نکسن,ROADIAN ,سي پي 672

شرکت سازنده: نکسن

مدل: MT OFF ROAD

شماره عاج(شماره گل): MT OFF ROAD

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 377

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,MT OFF ROAD,ام تي اف رود
نکسن,MT OFF ROAD,ام تي اف رود

شرکت سازنده: نکسن

مدل: rodianAT2

شماره عاج(شماره گل): rodianAT2

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 125

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,rodianAT2,رادين AT2

شرکت سازنده: نکسن

مدل: WH 62

شماره عاج(شماره گل): WH 62

محصول: کره

دسته بندی: گل برفی و یخ شکن

کد محصول: 251

سایز هاقیمت ها
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,WH 62,وي اچ 62
نکسن,WH 62,وي اچ 62

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CT 8

شماره عاج(شماره گل): CT 8

محصول: کره

دسته بندی: ون

کد محصول: 4564

سایز هاقیمت ها
205/80R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CT 8,سي تي 8
نکسن,CT 8,سي تي 8

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): AT/PRO/RA8

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 74

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,ار اي 8
نکسن,ROADIAN ,ار اي 8

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 521

شماره عاج(شماره گل): CP 521

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3497

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 521,سي پي  521

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CT8

شماره عاج(شماره گل): CT8

محصول: کره

دسته بندی: ون

کد محصول: 4558

سایز هاقیمت ها
195R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
19580R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CT8,سي تي 8
نکسن,CT8,سي تي 8

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 661

شماره عاج(شماره گل): CP 661

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 457

سایز هاقیمت ها
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 661,سي پي 661
نکسن,CP 661,سي پي 661

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Rodian HP

شماره عاج(شماره گل): Rodain HP

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3516

سایز هاقیمت ها
255/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Rodian HP,رودين اچ پي
نکسن,Rodian HP,رودين اچ پي

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Nfera SU1

شماره عاج(شماره گل): Nfera SU1

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 259

سایز هاقیمت ها
275/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Nfera SU1,ان فرا اس يو 1
نکسن,Nfera SU1,ان فرا اس يو 1

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN MT

شماره عاج(شماره گل): ROADIAN MT

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 126

سایز هاقیمت ها
235/85R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN MT,رادين MT
نکسن,ROADIAN MT,رادين MT

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Npriz RH7

شماره عاج(شماره گل): Npriz RH7

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 468

سایز هاقیمت ها
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Npriz RH7,ان پراز ار اچ 7
نکسن,Npriz RH7,ان پراز ار اچ 7

شرکت سازنده: نکسن

مدل: WIN SPIKE

شماره عاج(شماره گل): WIN SPIKE

محصول: کره

دسته بندی: گل برفی و یخ شکن

کد محصول: 252

سایز هاقیمت ها
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,WIN SPIKE,وين اسپيكي
نکسن,WIN SPIKE,وين اسپيكي

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 521

شماره عاج(شماره گل): CP 521

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 432

سایز هاقیمت ها
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 521,سي پي 521

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): HT/SUV

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 66

سایز هاقیمت ها
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,اچ تي

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 672

شماره عاج(شماره گل): CP 672

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 335

سایز هاقیمت ها
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 672,سي پي 672
نکسن,CP 672,سي پي 672

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN MT

شماره عاج(شماره گل): ROADIAN MT

محصول: کره

دسته بندی: آفرود 4x4

کد محصول: 326

سایز هاقیمت ها
31.10/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN MT,رودين ام تي

شرکت سازنده: نکسن

مدل: WS SUV

شماره عاج(شماره گل): WS SUV

محصول: کره

دسته بندی: گل برفی و یخ شکن

کد محصول: 253

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,WS SUV,وي اس اس يو وي

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): 542

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 78

سایز هاقیمت ها
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,542

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): AT 2

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 67

سایز هاقیمت ها
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,اي تي 2

شرکت سازنده: نکسن

مدل: HTX /RH5

شماره عاج(شماره گل): HTX

محصول: کره

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 68

سایز هاقیمت ها
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,HTX /RH5,اچ تي ايكس