لاستیک های هانکوک - Hankook


مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل KINERGY ECO(K425)
شماره عاج(شماره گل) K425
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 40
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Optimo K415
شماره عاج(شماره گل) k415
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 12
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02122/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Ventus Prime2 K115
شماره عاج(شماره گل) K115
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 16
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Ventus K114
شماره عاج(شماره گل) K114
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 14
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Optimo H426
شماره عاج(شماره گل) H426
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 17
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Dynapro HP2 (RA33)
شماره عاج(شماره گل) Dynapro HP2 RA33
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 38
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل vintous S1 noble 2 H452
شماره عاج(شماره گل) vintous S1 noble 2 H452
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 282
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل K 715
شماره عاج(شماره گل) K 715
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 283
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود165/80R13

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Optimo K715
شماره عاج(شماره گل) K715
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 41
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود165/80R13

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل OPTIMO ME02 K424
شماره عاج(شماره گل) OPTIMO ME02 K424
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 284
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/60R13
ناموجود185/65R14
ناموجود185/65R15
ناموجود195/60R15
ناموجود205/60R14
ناموجود205/60R15
ناموجود205/65R14

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل VENTUS evo K117
شماره عاج(شماره گل) VENTUS evo K117
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4695
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Dynapro HP2 (RA33)
شماره عاج(شماره گل) RA33
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 33
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل OPTIMO ME02 K424
شماره عاج(شماره گل) K424
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 36
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Dynapro HP2 (RA33)
شماره عاج(شماره گل) RA33
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 34
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Smart Plus H429
شماره عاج(شماره گل) H429
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 39
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل H 429
شماره عاج(شماره گل) H429
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی معمولی
کد محصول 285
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل OPTIMO K406
شماره عاج(شماره گل) K406
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 44
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Ventus V12 evo2 K120
شماره عاج(شماره گل) K120
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 37
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Ventus V12 evo (K110)
شماره عاج(شماره گل) K110
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 32
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل RA 23
شماره عاج(شماره گل) RA 23
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 425
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Kinergy GT H436
شماره عاج(شماره گل) H436
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 43
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل 866
شماره عاج(شماره گل) 866
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 42
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Dynapro AT-m RF10
شماره عاج(شماره گل) RF10
کشور تولید کننده کره
دسته بندی ون
کد محصول 45
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Vantra LT(RA18)
شماره عاج(شماره گل) RA18
کشور تولید کننده کره
دسته بندی معمولی
کد محصول 35
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15