لاستیک های پیرلی - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): P ZERO RUN FLAT

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 422

سایز هاقیمت ها
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P ZERO RUN FLAT,ران فلد  پي زيرو

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: PZ 4 RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): PZ 4 RUN FLAT

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 434

سایز هاقیمت ها
245/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,PZ 4 RUN FLAT,پي زد 4 رم فلت

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO

شماره عاج(شماره گل): P ZERO

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 236

سایز هاقیمت ها
255/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
295/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/30ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P ZERO,پي زيرو

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: RUN FLAT P7

شماره عاج(شماره گل): RUN FLAT P7

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 238

سایز هاقیمت ها
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,RUN FLAT P7,ران فلد  پي 7

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: Scorpion ATR

شماره عاج(شماره گل): Scorpion ATR

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 486

سایز هاقیمت ها
275/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R22لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,Scorpion ATR,اسكورپيون اي تي ار
پیرلی,Scorpion ATR,اسكورپيون اي تي ار

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): P ZERO RUN FLAT

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4577

سایز هاقیمت ها
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P ZERO RUN FLAT,پي زيرو
پیرلی,P ZERO RUN FLAT,پي زيرو

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: S verd

شماره عاج(شماره گل): S verd

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 1489

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R22لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,S verd,اس ورد
پیرلی,S verd,اس ورد

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P 7

شماره عاج(شماره گل): P 7

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 237

سایز هاقیمت ها
255/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P 7,پي 7

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: Cinturato P 7 MO

شماره عاج(شماره گل): Cinturato P 7 MO

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 1496

سایز هاقیمت ها
205/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,Cinturato P 7 MO,سينتراتور پي 7 ام او
پیرلی,Cinturato P 7 MO,سينتراتور پي 7 ام او

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: Scorpion ATR

شماره عاج(شماره گل): Scorpion ATR

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 1491

سایز هاقیمت ها
235/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,Scorpion ATR,اسكورپيون

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: SCORPOIN ZERO

شماره عاج(شماره گل): SCORPOIN ZERO

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 430

سایز هاقیمت ها
265/40R22لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,SCORPOIN ZERO,اسكوپون زيرو

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): P ZERO RUN FLAT

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 428

سایز هاقیمت ها
پیرلی,P ZERO RUN FLAT,پي زيرو رام فلت

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO

شماره عاج(شماره گل): P ZERO

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 344

سایز هاقیمت ها
235/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P ZERO,پي زيرو
پیرلی,P ZERO,پي زيرو

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: PZ 4

شماره عاج(شماره گل): PZ 4

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 345

سایز هاقیمت ها
235/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,PZ 4,پي زد 4
پیرلی,PZ 4,پي زد 4