لاستیک های پیرلی - Pirelli


مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P ZERO
شماره عاج(شماره گل) P ZERO
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 236
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 422
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/40R21

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل RUN FLAT P7
شماره عاج(شماره گل) RUN FLAT P7
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 238
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل PZ 4 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) PZ 4 RUN FLAT
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 434
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل S verd
شماره عاج(شماره گل) S verd
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1489
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R22
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45ZR20

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل Scorpion ATR
شماره عاج(شماره گل) Scorpion ATR
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 486
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R22
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/55R20

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4577
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P 7
شماره عاج(شماره گل) P 7
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 237
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل Cinturato P 7 MO
شماره عاج(شماره گل) Cinturato P 7 MO
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 1496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل Scorpion ATR
شماره عاج(شماره گل) Scorpion ATR
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1491
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R16

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل SCORPOIN ZERO
شماره عاج(شماره گل) SCORPOIN ZERO
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 430
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/40R22

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 428
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P ZERO
شماره عاج(شماره گل) P ZERO
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 344
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R19

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل PZ 4
شماره عاج(شماره گل) PZ 4
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 345
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19