لاستیک های یوکوهاما - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: E70B

شماره عاج(شماره گل): E70B

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 51

سایز هاقیمت ها
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,E70B,اي70بي
یوکوهاما,E70B,اي70بي

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: CDR

شماره عاج(شماره گل): CDR

محصول: ژاپن

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 50

سایز هاقیمت ها
185/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,CDR,سي دي ار

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: G 94 B

شماره عاج(شماره گل): G 94 B

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 290

سایز هاقیمت ها
285/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,G 94 B,جي 94 بي

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: G012

شماره عاج(شماره گل): G012

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 52

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,G012,ژئولندر G012
یوکوهاما,G012,ژئولندر G012

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: G 98A

شماره عاج(شماره گل): G 98A

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 433

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,G 98A,جي 98 اي
یوکوهاما,G 98A,جي 98 اي

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GEOLANDER-GO51

شماره عاج(شماره گل): GO51

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 154

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GEOLANDER-GO51,جيولندرGO51
یوکوهاما,GEOLANDER-GO51,جيولندرGO51

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: ADVAN sport

شماره عاج(شماره گل): ADVAN sport

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 164

سایز هاقیمت ها
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,ADVAN sport,ادون اسپرت
یوکوهاما,ADVAN sport,ادون اسپرت

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GO 39

شماره عاج(شماره گل): GO 39

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 289

سایز هاقیمت ها
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GO 39,جي او 39
یوکوهاما,GO 39,جي او 39

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: SDR

شماره عاج(شماره گل): SDR

محصول: ژاپن

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 53

سایز هاقیمت ها
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,SDR,اس دي ار
یوکوهاما,SDR,اس دي ار

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: V 103

شماره عاج(شماره گل): V 103

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 419

سایز هاقیمت ها
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: Y 356

شماره عاج(شماره گل): Y 356

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 288

سایز هاقیمت ها
195/80R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,Y 356,واي 356

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GEOLANDER-114H

شماره عاج(شماره گل): 114H

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 155

سایز هاقیمت ها
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GEOLANDER-114H,جيولندر 114H

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: A539

شماره عاج(شماره گل): A539

محصول: ژاپن

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 48

سایز هاقیمت ها
175/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,A539,اي 539

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: Y 356

شماره عاج(شماره گل): Y 356

محصول: ژاپن

دسته بندی: ون

کد محصول: 270

سایز هاقیمت ها
195R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,Y 356,واي 356

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: G98A

شماره عاج(شماره گل): G98A

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 158

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,G98A,جي98 اي
یوکوهاما,G98A,جي98 اي

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: V 103

شماره عاج(شماره گل): V 103

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 271

سایز هاقیمت ها
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,V 103,وي 103
یوکوهاما,V 103,وي 103

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: A 01

شماره عاج(شماره گل): A 01

محصول: ژاپن

دسته بندی: معمولی

کد محصول: 49

سایز هاقیمت ها
185/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,A 01,اي 01

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GO 39

شماره عاج(شماره گل): GO 39

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 272

سایز هاقیمت ها
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GO 39,جي او 39

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GO51

شماره عاج(شماره گل): GO51

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 228

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GO51,جي او 51

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GEOLANDER-106H

شماره عاج(شماره گل): 106H

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 156

سایز هاقیمت ها
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GEOLANDER-106H,جيولندر 106H