لاستیک های یوکوهاما - Yokohama


مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل E70B
شماره عاج(شماره گل) E70B
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 51
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل BluE arth A
شماره عاج(شماره گل) BLUE arth A
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4716
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل HT GO56
شماره عاج(شماره گل) HT GO56
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4782
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل BLUEARTH ES32
شماره عاج(شماره گل) BLUEARTH ES32
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4698
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل CDR
شماره عاج(شماره گل) CDR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 50
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل G 94 B
شماره عاج(شماره گل) G 94 B
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 290
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل G012
شماره عاج(شماره گل) G012
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 52
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل G 98A
شماره عاج(شماره گل) G 98A
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 433
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل GEOLANDER-GO51
شماره عاج(شماره گل) GO51
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 154
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل ADVAN sport
شماره عاج(شماره گل) ADVAN sport
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 164
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل GO 39
شماره عاج(شماره گل) GO 39
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 289
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل SDR
شماره عاج(شماره گل) SDR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 53
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل V 103
شماره عاج(شماره گل) V 103
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 419
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل Y 356
شماره عاج(شماره گل) Y 356
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 288
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل GEOLANDER-114H
شماره عاج(شماره گل) 114H
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 155
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل A539
شماره عاج(شماره گل) A539
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 48
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل Y 356
شماره عاج(شماره گل) Y 356
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی ون
کد محصول 270
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R14

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل G98A
شماره عاج(شماره گل) G98A
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 158
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل V 103
شماره عاج(شماره گل) V 103
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 271
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل A 01
شماره عاج(شماره گل) A 01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی معمولی
کد محصول 49
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل GO 39
شماره عاج(شماره گل) GO 39
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 272
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل GO51
شماره عاج(شماره گل) GO51
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 228
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل GEOLANDER-106H
شماره عاج(شماره گل) 106H
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 156
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16