لاستیک های آفرود 4x4


مشخصات
پیشنهاد ویژه
برند BFGoodrich
بی اف گودریچ
مدل BF Goodrich KO2
شماره عاج(شماره گل) BF Goodrich KO2
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 375
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15

مشخصات
پیشنهاد ویژه
برند Comforser
کامفورسر
مدل COMFORSER CF 3000
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF 3000
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4556
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MT 772
شماره عاج(شماره گل) MT 772
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4803
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل RAZR MT772
شماره عاج(شماره گل) RAZR MT772
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4616
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MT 764
شماره عاج(شماره گل) MT 764
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 230
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02130X9.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Achilles
آچیلس
مدل Achilles XMT
شماره عاج(شماره گل) Achilles XMT
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4574
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Kenda
کندا
مدل KENDA MT KR29
شماره عاج(شماره گل) KENDA MT KR29
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4578
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KL71
شماره عاج(شماره گل) KL71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 201
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15

مشخصات
برند Mickey Thompson
میکی تامسون
مدل MICKE THOMPSON
شماره عاج(شماره گل) MICKE THOMPSON
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4586
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Mud Claw
ماد کلو
مدل MCX51
شماره عاج(شماره گل) MCX51
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4796
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل accelera 109q
شماره عاج(شماره گل) اكسلرا 109 q اكسلرا
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 107
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل EXTREME
شماره عاج(شماره گل) EXTREME
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4590
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل KOMODO MT PLUS
شماره عاج(شماره گل) KOMODO MT PLUS
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 180
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02130X9.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
پیشنهاد ویژه
برند Nexen
نکسن
مدل MT OFF ROAD
شماره عاج(شماره گل) MT OFF ROAD
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 377
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SAVERO MT
شماره عاج(شماره گل) SAVERO MT
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4566
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Trazano
ترازانو
مدل TRAZANO SL366 OFF ROAD
شماره عاج(شماره گل) TRAZANO SL366 OFF ROD
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4523
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/80R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/80R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Thunderer
تاندرر
مدل thunderer408
شماره عاج(شماره گل) MTR408 تاندر تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 130
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Cooper
کوپر
مدل STT PRO
شماره عاج(شماره گل) STT PRO
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4749
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Other Brands
سایر برندها
مدل HABILEAD MT RS25
شماره عاج(شماره گل) HABILEAD MT RS25
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4547
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MUDZILA 8080
شماره عاج(شماره گل) MUDZELA 8080
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4617
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X11.50R15

مشخصات
برند Mickey Thompson
میکی تامسون
مدل MICKEY THOMPSON MT
شماره عاج(شماره گل) MICKEY THOMPSON MT
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4629
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16

مشخصات
برند Agate
اگیت
مدل AGATE MT703
شماره عاج(شماره گل) AGATE MT703
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4649
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Ovation
اویشن
مدل OVATION MT
شماره عاج(شماره گل) OVATION MT
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4580
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT 980
شماره عاج(شماره گل) AT 980
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4624
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Ovation
اویشن
مدل ECOVISION 186MT
شماره عاج(شماره گل) ECOVISION 186MT
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4611
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل grandtrek MT 2
شماره عاج(شماره گل) grandtrek MT 2
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4604
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MT 764
شماره عاج(شماره گل) MT 764
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 403
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Blacklion
بلک لاین
مدل M 871
شماره عاج(شماره گل) M 871
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 341
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Lanvigator
لنویگیتور
مدل LANVIGATOR MT
شماره عاج(شماره گل) LANVIGATOR MT
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4591
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل N 889
شماره عاج(شماره گل) N 889
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 462
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل FT 9
شماره عاج(شماره گل) FT 9
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 3505
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R17

مشخصات
برند Nitto
نیتو
مدل NITTO MT
شماره عاج(شماره گل) NITTO MT
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 4575
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل kl 71
شماره عاج(شماره گل) kl 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 3509
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Blacklion
بلک لاین
مدل M 871
شماره عاج(شماره گل) M 871
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 273
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل 8090
شماره عاج(شماره گل) 8090
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 3520
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02135X12.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل silverston MT117/x
شماره عاج(شماره گل) MT 117/X سيلورستون
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 105
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل NEXEN ROADIAN MT
شماره عاج(شماره گل) NEXEN ROADIAN MT
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 127
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS 8080
شماره عاج(شماره گل) 8080 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 108
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X11.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02137X13.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS 980
شماره عاج(شماره گل) 980 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 112
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Cooper
کوپر
مدل COOPER STT
شماره عاج(شماره گل) STT كوپر آمريكا
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 101
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16

مشخصات
برند Achilles
آچیلس
مدل Achilles XMT
شماره عاج(شماره گل) Achilles XMT
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 401
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16

مشخصات
برند Delium
دلیوم
مدل DELIUM KU253
شماره عاج(شماره گل) DELIUM KU253
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 232
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Achilles
آچیلس
مدل Achilles XMT
شماره عاج(شماره گل) Achilles XMT
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 387
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل silverston AT 117sp
شماره عاج(شماره گل) AT 117 /SP سيلورستون
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 106
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل AT51
شماره عاج(شماره گل) AT51 مارشال
کشور تولید کننده ویتنام
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 207
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS 762
شماره عاج(شماره گل) 762 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 110
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Blacklion
بلک لاین
مدل BLACK LION M871
شماره عاج(شماره گل) BLACK LION M871
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 342
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YS81
شماره عاج(شماره گل) JINYU YS81
کشور تولید کننده چین
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 333
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN MT
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN MT
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 326
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131.10/50R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL71
شماره عاج(شماره گل) KL71 مارشال
کشور تولید کننده کره
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 206
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل silwerston MT117
شماره عاج(شماره گل) MT 117 سيلورستون
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 104
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل silverston MT117EX
شماره عاج(شماره گل) MT-117EX سيلورستون
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 103
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل TOYO MT
شماره عاج(شماره گل) MT تويو ژاپن
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 111
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS 8090
شماره عاج(شماره گل) 8090 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 113
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02138X13.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MAXXIS AT980
شماره عاج(شماره گل) AT980 مكسس تايلند
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 114
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Delium
دلیوم
مدل DELIUM KU253
شماره عاج(شماره گل) DELIUM KU253
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 102
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند BFGoodrich
بی اف گودریچ
مدل BFGOODRICHKOT
شماره عاج(شماره گل) BFGKOT بي اف گودريچ امريكا
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی آفرود 4x4
کد محصول 128
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17