لاستیک های مخصوص پیست (اسلیک) - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند اکسلرا
مدل ACCELERA 651sport
شماره عاج(شماره گل) ACCELERA 651 sport
محصول اندونزی
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 235
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R18

مشخصات
برند نانکن
مدل NS 2R
شماره عاج(شماره گل) NS 2R
محصول تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 321
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/55R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند نانکن
مدل AR 1
شماره عاج(شماره گل) AR 1
محصول تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 471
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16

مشخصات
برند نانکن
مدل NANKANG NS2R
شماره عاج(شماره گل) NANKANG NS2R
محصول تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 318
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15

مشخصات
برند نانکن
مدل NS2RT80
شماره عاج(شماره گل) NS2RT80
محصول تایوان
دسته بندی مخصوص پیست (اسلیک)
کد محصول 436
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02125/45R16