لاستیک های شاسی بلند (SUV) - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTRZ3 ZR
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3 ZR
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4584
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19

مشخصات
پیشنهاد ویژه
برند میشلن
مدل latitude TOUR HP
شماره عاج(شماره گل) latitude TOUR HP
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 248
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل ALENZA 001
شماره عاج(شماره گل) ALENZA 001
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 392
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند فالکن
مدل FK 453 ZR
شماره عاج(شماره گل) FK453 ZR
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4587
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند دانلوپ
مدل AT 22
شماره عاج(شماره گل) AT 22
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 166
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند کومهو
مدل KL33
شماره عاج(شماره گل) KL33
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 380
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل ST30
شماره عاج(شماره گل) ST30
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 169
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/80R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R18

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR Enhance LX
شماره عاج(شماره گل) HTR Enhance LX
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 2496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند سومیتوما
مدل EN conter HT
شماره عاج(شماره گل) EN conter HT
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 349
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند جی تی رادیال
مدل SAVERO SUV
شماره عاج(شماره گل) SANERO SUV
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 182
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60/18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل AT 20
شماره عاج(شماره گل) AT 20
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 165
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند دانلوپ
مدل PT 3
شماره عاج(شماره گل) PT 3
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 476
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند لاسا
مدل LASSA IMPETUS REVO
شماره عاج(شماره گل) LASSA IMPETUS REVO
محصول ترکیه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4533
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل AT 25
شماره عاج(شماره گل) AT 25
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4530
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRIANGEL TR257
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TR257
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4684
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 422
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/40R21

مشخصات
برند سومیتوما
مدل ENCONTER H/T
شماره عاج(شماره گل) ENCONTER H/T
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4601
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند نکسن
مدل ROADIAN 542
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN 542
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 343
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP270
شماره عاج(شماره گل) SP270
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 167
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند جی تی رادیال
مدل HPY
شماره عاج(شماره گل) HPY
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4627
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX 050
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX 050
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4583
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند پیرلی
مدل PZ 4 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) PZ 4 RUN FLAT
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 434
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند کومهو
مدل CRUGEN HP71
شماره عاج(شماره گل) CRUGEN HP71
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4651
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند کومهو
مدل KH 27
شماره عاج(شماره گل) kh 27
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3506
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) HTX/ RH5 نكسن كره
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 75
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل ST 30
شماره عاج(شماره گل) ST 30
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 478
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot Primacy
شماره عاج(شماره گل) Pilot Primacy
محصول فرانسه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 30
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot super sport XL
شماره عاج(شماره گل) Pilot super sport XL
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 444
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R20

مشخصات
برند نکسن
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 336
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45ZR16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT Maxx GT
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT Maxx GT
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 407
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19

مشخصات
برند دانلوپ
مدل TG 28
شماره عاج(شماره گل) TG 28
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 306
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند دانلوپ
مدل TG 30
شماره عاج(شماره گل) TG 30
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 249
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/80R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15

مشخصات
برند دانلوپ
مدل VEURO VE303
شماره عاج(شماره گل) VEURO VE303
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4652
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل AT1
شماره عاج(شماره گل) AT1
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4610
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل TG 35
شماره عاج(شماره گل) TG 35
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 309
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل A1
شماره عاج(شماره گل) A1
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 152
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل PT2
شماره عاج(شماره گل) PT2
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 351
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند دانلوپ
مدل ST20
شماره عاج(شماره گل) ST20
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4532
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل CONTINENTAL contact 2
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 2
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4677
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند نکسن
مدل NFERA
شماره عاج(شماره گل) SU 1
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 71
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45ZR16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند گوناگون
مدل COMFORSER CF 2000
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF 2000
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4546
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل CONTINENTAL contact 5
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 5
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 484
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل HT 840
شماره عاج(شماره گل) HT 840
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 409
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15

مشخصات
برند گوناگون
مدل PETLAS PT411
شماره عاج(شماره گل) PETLAS PT411
محصول ترکیه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4646
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند مکسس
مدل HP5
شماره عاج(شماره گل) HP5
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 138
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند کومهو
مدل HP 91
شماره عاج(شماره گل) HP 91
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 379
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16

مشخصات
برند بریجستون
مدل HT D 687
شماره عاج(شماره گل) HT D 687
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 362
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند بریجستون
مدل Alenza
شماره عاج(شماره گل) Alenza
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 325
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل GRENLANDERMAHO77
شماره عاج(شماره گل) GRENLANDERMAHO77
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4635
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP 601
شماره عاج(شماره گل) SP 601
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 262
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند کومهو
مدل HS 11
شماره عاج(شماره گل) HS 11
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 467
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند کومهو
مدل KL 51
شماره عاج(شماره گل) KL 51
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 437
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR enhance
شماره عاج(شماره گل) HTR enhance
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 347
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند کومهو
مدل SOLUS KU26
شماره عاج(شماره گل) SOLUS KU26
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 324
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18

مشخصات
برند میشلن
مدل Primacy 3 ZP RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) Primacy 3 ZP RUN FLAT
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 424
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند اکسلرا
مدل PHI RXL
شماره عاج(شماره گل) PHI RXL
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4589
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20

مشخصات
برند لاسا
مدل LASSA COMPETUS AT2
شماره عاج(شماره گل) LASSA COMETUS AT2
محصول ترکیه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4531
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل GOOD YEAR Eagle F1
شماره عاج(شماره گل) GOOD YEAR Eagle F1
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 402
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20

مشخصات
برند بریجستون
مدل HP SPORT
شماره عاج(شماره گل) HP SPORT
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 393
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل ALENZA 001
شماره عاج(شماره گل) ALENZA 001
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1492
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند بریجستون
مدل DUELER HT 684
شماره عاج(شماره گل) DUELER HT 684
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند هانکوک
مدل Dynapro HP2 (RA33)
شماره عاج(شماره گل) RA33
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 34
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16

مشخصات
برند پیرلی
مدل S verd
شماره عاج(شماره گل) S verd
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1489
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R22
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45ZR20

مشخصات
برند گوناگون
مدل NITTO crosstek
شماره عاج(شماره گل) NITTO crosstek
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4622
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند اکسلرا
مدل LOTA
شماره عاج(شماره گل) LOTA
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 483
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند گوناگون
مدل CONTINETAL contact 3
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 3
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 405
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل DHL 33
شماره عاج(شماره گل) DHL 33
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4565
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل PT3
شماره عاج(شماره گل) PT3
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4599
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند فالکن
مدل STZ04
شماره عاج(شماره گل) STZ04
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4607
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند کومهو
مدل SOLUS KH16
شماره عاج(شماره گل) SOLUS KH16
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 426
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند نکسن
مدل Nfera SU1 ZR
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1 ZR
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4553
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل POTENZA SO01 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01 RUN FLAT
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 413
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند میشلن
مدل Primacy 3 ZP RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) Primacy 3 ZP RUN FLAT
محصول ایتالیا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4573
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19

مشخصات
برند بریجستون
مدل POTENZA SO01 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01 RUN FLAT
محصول لهستان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 461
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20

مشخصات
برند گوناگون
مدل WANLI AT
شماره عاج(شماره گل) WANLI AT
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4606
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند بریجستون
مدل HT D 864
شماره عاج(شماره گل) HT D 864
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 397
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل HABILEAD HT RS21
شماره عاج(شماره گل) HABILEAD HT RS21
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4603
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند اکسلرا
مدل ST 68
شماره عاج(شماره گل) ST 68
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 482
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند دانلوپ
مدل AT22
شماره عاج(شماره گل) AT 22
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 469
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل GREN LANDER H01
شماره عاج(شماره گل) GREN LANDER H01
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4594
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل NITTO
شماره عاج(شماره گل) NITTO
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4602
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل HABILEAD H 202
شماره عاج(شماره گل) HABILEAD H 202
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4582
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند هانکوک
مدل Dynapro HP2 (RA33)
شماره عاج(شماره گل) RA33
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 33
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل BELLAGIO BS999
شماره عاج(شماره گل) BELLAGIO BS999
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4597
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند نانکن
مدل SP 9
شماره عاج(شماره گل) SP 9
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1495
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند نانکن
مدل SP 7
شماره عاج(شماره گل) SP 7
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 452
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/50R20

مشخصات
برند گوناگون
مدل THUNDERER 007 R601
شماره عاج(شماره گل) THUNDERER 007 R601
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4585
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل CONTINETAL contact 3
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 3
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 429
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل DUELER H/PSPORT AS
شماره عاج(شماره گل) DUELER H/P SPORT AS
محصول آمریکا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4598
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20

مشخصات
برند رودستون
مدل ROADIAN CT8
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN CT8
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4595
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/80R16

مشخصات
برند فالکن
مدل HT01
شماره عاج(شماره گل) HT01
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 256
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند پیرلی
مدل Scorpion ATR
شماره عاج(شماره گل) Scorpion ATR
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 486
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R22
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/55R20

مشخصات
برند تویو
مدل COUNTRY HT
شماره عاج(شماره گل) COUNTRY HT
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4592
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل HABILEAD AT RS23
شماره عاج(شماره گل) HABILEAD AT RS23
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4550
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند تویو
مدل OP AT
شماره عاج(شماره گل) OP AT
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 480
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند کومهو
مدل HP 71
شماره عاج(شماره گل) HP 71
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3515
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل MAJOR TG3
شماره عاج(شماره گل) MAJOR TG3
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 320
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند فالکن
مدل AT01
شماره عاج(شماره گل) AT 01
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 257
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل HABILEAD HT RS21
شماره عاج(شماره گل) HABILEAD HT RS21
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4581
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot Sport 4
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 4
محصول اسپانیا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 279
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP 270
شماره عاج(شماره گل) SP 270
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4576
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4577
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20

مشخصات
برند بریجستون
مدل DUELER HT 689
شماره عاج(شماره گل) DUELER HT 689
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3518
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند کومهو
مدل kl 12
شماره عاج(شماره گل) KL 12
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 438
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/60R15

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX 050
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX 050
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4570
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل G 94 B
شماره عاج(شماره گل) G 94 B
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 290
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند رودستون
مدل HTX RH5
شماره عاج(شماره گل) HTX RH5
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 348
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند میشلن
مدل PRIMACY SUV
شماره عاج(شماره گل) PRIMACY SUV
محصول فرانسه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4568
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17

مشخصات
برند میشلن
مدل CROSS TERRAIN
شماره عاج(شماره گل) CROSS TERRAIN
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4567
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17

مشخصات
برند بریجستون
مدل TURANZA ER33
شماره عاج(شماره گل) TURANZA ER33
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3517
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل TG 4
شماره عاج(شماره گل) TG 4
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4562
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15

مشخصات
برند بریجستون
مدل HT 840 Dueler
شماره عاج(شماره گل) HT 840 Dueler
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 464
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) AT/PRO/RA8
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 74
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند نکسن
مدل CP 521
شماره عاج(شماره گل) CP 521
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3497
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند کومهو
مدل kl 51
شماره عاج(شماره گل) kl 51
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 475
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SL 726
شماره عاج(شماره گل) SL 726
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 477
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند نکسن
مدل CP 661
شماره عاج(شماره گل) CP 661
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 457
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند رودستون
مدل Nfera RU1
شماره عاج(شماره گل) Nfera RU1
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 487
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل LINGLONG AT616
شماره عاج(شماره گل) LINGLONG AT616
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4551
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند اکسلرا
مدل LOTA ST68
شماره عاج(شماره گل) LOTA ST68
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4549
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20

مشخصات
برند گوناگون
مدل OHTSU FP1000
شماره عاج(شماره گل) OHTSU FP1000
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4538
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRAZANO SL369
شماره عاج(شماره گل) TRAZANO SL369
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4529
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند کومهو
مدل KL17
شماره عاج(شماره گل) KL17
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 399
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند میشلن
مدل PILOT SPORT CUP2
شماره عاج(شماره گل) PILOT SPORT CUP2
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 442
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot Sport MO1
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport MO1
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 443
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19

مشخصات
برند گوناگون
مدل OHTSU FP1000
شماره عاج(شماره گل) OHTSU FP1000
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4544
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند نکسن
مدل Rodian HP
شماره عاج(شماره گل) Rodain HP
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3516
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل KINFOREST KF550
شماره عاج(شماره گل) KINFOREST KF550
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4539
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35ZR21

مشخصات
برند لاسا
مدل COMPETUS HL
شماره عاج(شماره گل) COMPETUS HL
محصول ترکیه
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4537
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند سیلورستون
مدل SILVERDOLF RX 201
شماره عاج(شماره گل) SILVERDOLF RX 201
محصول مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4536
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRAZANO H550
شماره عاج(شماره گل) TRAZANO H550
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4535
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند سیلورستون
مدل ESTIVA X5
شماره عاج(شماره گل) ESTIVA X5
محصول مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3508
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند اکسلرا
مدل AT
شماره عاج(شماره گل) AT
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 481
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند جین یو
مدل YS 78
شماره عاج(شماره گل) YS 78
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4521
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SUMITOMO SL850
شماره عاج(شماره گل) SUMITOMO sl850
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 234
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل G012
شماره عاج(شماره گل) G012
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 52
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل THUNDERER AT404
شماره عاج(شماره گل) THUNDERER AT404
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4524
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16

مشخصات
برند اکسلرا
مدل ECO PLUSH
شماره عاج(شماره گل) ECO PLUSH
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4528
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل LASSA COMPETUS AT2
شماره عاج(شماره گل) LASSA COMETUS AT2
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4527
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot super sport XL
شماره عاج(شماره گل) Pilot super sport XL
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 449
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R21

مشخصات
برند بریجستون
مدل ECOPIA EP 850
شماره عاج(شماره گل) ECOPIA EP 850
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 391
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15

مشخصات
برند اکسلرا
مدل ACC MT OFF ROAD
شماره عاج(شماره گل) ACC MT OFF ROAD
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3502
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند جین یو
مدل YS 79
شماره عاج(شماره گل) YS 79
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 4522
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند دانلوپ
مدل AT22
شماره عاج(شماره گل) AT22
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 161
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند جین یو
مدل YS 71
شماره عاج(شماره گل) YS 71
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3510
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند دانلوپ
مدل ST30
شماره عاج(شماره گل) ST30
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 455
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل ECOPIA VE 01
شماره عاج(شماره گل) ECOPIA VE 01
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3511
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
پیشنهاد ویژه
برند بریجستون
مدل DUELER HP SPORT
شماره عاج(شماره گل) DUELER HP SPORT
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 386
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19

مشخصات
برند جین یو
مدل YS81
شماره عاج(شماره گل) YS81
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3507
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند اکسلرا
مدل OMIKRON AT
شماره عاج(شماره گل) OMIKRON MT
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3503
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SL 830
شماره عاج(شماره گل) SL830
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 3501
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل G 98A
شماره عاج(شماره گل) G 98A
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 433
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند نانکن
مدل SP 9
شماره عاج(شماره گل) SP 9
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1494
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16

مشخصات
برند پیرلی
مدل Scorpion ATR
شماره عاج(شماره گل) Scorpion ATR
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 1491
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R16

مشخصات
برند تویو
مدل PXTS T3
شماره عاج(شماره گل) PXTS T3
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 488
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند نکسن
مدل Npriz RH7
شماره عاج(شماره گل) Npriz RH7
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 468
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18

مشخصات
برند لاستیک های آف رود
مدل NEXEN ROADIAN MT
شماره عاج(شماره گل) NEXEN ROADIAN MT
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 127
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند تویو
مدل T1 SPORT
شماره عاج(شماره گل) T1 SPORT
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 431
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/50R20

مشخصات
برند رودستون
مدل ROADIAN 542
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN 542
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 479
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند رودستون
مدل HTX RH5
شماره عاج(شماره گل) HTX RH5
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 473
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند مکسس
مدل AT 700
شماره عاج(شماره گل) AT 700
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 146
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17

مشخصات
برند میشلن
مدل Lattitude Sport 3 NO
شماره عاج(شماره گل) Lattitude Sport 3 NO
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 450
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SL830
شماره عاج(شماره گل) SL830
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 263
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند اکسلرا
مدل ST 68
شماره عاج(شماره گل) ST 68
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 466
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GEOLANDER-GO51
شماره عاج(شماره گل) GO51
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 154
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند لاستیک های آف رود
مدل MAXXIS 980
شماره عاج(شماره گل) 980 مكسس تايلند
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 112
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند بریجستون
مدل POTENZA SO01
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 427
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20

مشخصات
برند رودستون
مدل 581
شماره عاج(شماره گل) 581
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 460
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GO 39
شماره عاج(شماره گل) GO 39
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 289
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند نکسن
مدل CP 521
شماره عاج(شماره گل) CP 521
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 432
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند دانلوپ
مدل ST 30
شماره عاج(شماره گل) ST 30
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 456
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18

مشخصات
برند مارشال
مدل AT51
شماره عاج(شماره گل) AT51
محصول ویتنام
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 194
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند میشلن
مدل Lattitude Sport 3 XL
شماره عاج(شماره گل) Lattitude Sport 3 XL
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 451
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند میشلن
مدل Lattitude Sport 3
شماره عاج(شماره گل) Lattitude Sport 3
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 448
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/40R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot Sport 4 SMO
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 4 SMO
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 447
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot super sport XL
شماره عاج(شماره گل) Pilot super sport XL
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 445
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot Sport CUP 2XL TL
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport CUP 2XL TL
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 446
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/30R19

مشخصات
برند میشلن
مدل Primacy 3 XL
شماره عاج(شماره گل) Primacy 3 XL
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 441
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند میشلن
مدل Primacy SUV
شماره عاج(شماره گل) Primacy SUV
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 440
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17

مشخصات
برند میشلن
مدل CROSS TERRDIN
شماره عاج(شماره گل) CROSS TERRDIN
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 280
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17

مشخصات
برند دانلوپ
مدل PT 3
شماره عاج(شماره گل) PT 3
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 439
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند مارشال
مدل KL 21
شماره عاج(شماره گل) KL 21
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 416
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل CONTINETAL contact 4
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 4
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 435
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R21

مشخصات
برند پیرلی
مدل SCORPOIN ZERO
شماره عاج(شماره گل) SCORPOIN ZERO
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 430
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/40R22

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) P ZERO RUN FLAT
محصول آلمان
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 428
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند بریجستون
مدل ECOPIA HL 422
شماره عاج(شماره گل) ECOPIA HL 422
محصول آمریکا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 418
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20

مشخصات
برند مومو
مدل M 9
شماره عاج(شماره گل) M 9
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 367
قیمت (ریال)سایز
215/60R17
225/55R18
235/50R18
235/55R17
235/55R18
235/55R19
235/60R18
235/65R17

مشخصات
برند کومهو
مدل KL17
شماره عاج(شماره گل) KL17
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 255
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند هانکوک
مدل RA 23
شماره عاج(شماره گل) RA 23
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 425
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند میشلن
مدل Primacy 3 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) Primacy 3 RUN FLAT
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 423
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19

مشخصات
برند گوناگون
مدل GOOD YEAR Eagle F1
شماره عاج(شماره گل) GOOD YEAR Eagle F1
محصول اروپا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 421
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل V 103
شماره عاج(شماره گل) V 103
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 419
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند مکسس
مدل AT 980
شماره عاج(شماره گل) AT 980
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 145
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل TG 4
شماره عاج(شماره گل) TG 4
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 408
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GEOLANDER-114H
شماره عاج(شماره گل) 114H
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 155
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند تویو
مدل TOYO AT PLUS
شماره عاج(شماره گل) TOYO AT PLUS
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 396
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند کوپر
مدل COOPER HT plus
شماره عاج(شماره گل) COOPER HT plus
محصول آمریکا
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 383
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند دیلیوم
مدل MT KU253
شماره عاج(شماره گل) MT KU253
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 384
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند مکسس
مدل p
شماره عاج(شماره گل) p
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 134
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15

مشخصات
برند بریجستون
مدل D 687
شماره عاج(شماره گل) D 687
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 381
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند مکسس
مدل AT700
شماره عاج(شماره گل) AT700
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 147
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17

مشخصات
برند لاستیک های آف رود
مدل silverston AT 117sp
شماره عاج(شماره گل) AT 117 /SP سيلورستون
محصول مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 106
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند لاستیک های آف رود
مدل AT51
شماره عاج(شماره گل) AT51 مارشال
محصول ویتنام
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 207
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند مارشال
مدل KL21
شماره عاج(شماره گل) KL21
محصول ویتنام
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 209
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل G98A
شماره عاج(شماره گل) G98A
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 158
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRIANGEL TR257
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TR257
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 339
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16

مشخصات
برند نکسن
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 335
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل JINYU YS78
شماره عاج(شماره گل) JINYU YS78
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 331
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند گوناگون
مدل JINYU YS79
شماره عاج(شماره گل) JINYU YS79
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 332
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند کومهو
مدل KL 76
شماره عاج(شماره گل) KL 76
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 87
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/80R15

مشخصات
برند بلک لاین
مدل BC86
شماره عاج(شماره گل) BC86
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 274
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GO 39
شماره عاج(شماره گل) GO 39
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 272
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GO51
شماره عاج(شماره گل) GO51
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 228
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند اکسلرا
مدل accelera 102v xl
شماره عاج(شماره گل) 102V XL
محصول اندونزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 159
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل JINYU YS72
شماره عاج(شماره گل) JINYU YS72
محصول چین
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 239
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19

مشخصات
برند سیلورستون
مدل AT 117
شماره عاج(شماره گل) AT 117
محصول مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 97
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند مارشال
مدل KL61
شماره عاج(شماره گل) KL61
محصول کره
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 202
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند لاستیک های آف رود
مدل silverston MT117EX
شماره عاج(شماره گل) MT-117EX سيلورستون
محصول مالزی
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 103
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند دانلوپ
مدل TG28
شماره عاج(شماره گل) TG28
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 224
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل PJ88
شماره عاج(شماره گل) presa PJ88
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 215
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15

مشخصات
برند گوناگون
مدل SP5
شماره عاج(شماره گل) NANKANG SP5
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 175
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18

مشخصات
برند مکسس
مدل MT762
شماره عاج(شماره گل) MT762
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 148
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17

مشخصات
برند مکسس
مدل SPRO
شماره عاج(شماره گل) SPRO
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 143
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند مکسس
مدل 770
شماره عاج(شماره گل) 770
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 141
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16

مشخصات
برند مکسس
مدل HP5
شماره عاج(شماره گل) hp5
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 153
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل GEOLANDER-106H
شماره عاج(شماره گل) 106H
محصول ژاپن
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 156
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16

مشخصات
برند مکسس
مدل P1
شماره عاج(شماره گل) P1
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 137
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند مکسس
مدل AT771
شماره عاج(شماره گل) AT771
محصول تایلند
دسته بندی شاسی بلند (SUV)
کد محصول 157
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16