لاستیک های شاسی بلند (SUV) - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: کومهو

مدل: SOLUS KU26

شماره عاج(شماره گل): SOLUS KU26

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 324

سایز هاقیمت ها
235/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,SOLUS KU26,سولوس كي يو 26
کومهو,SOLUS KU26,سولوس كي يو 26

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP SPORT MAXX 050

شماره عاج(شماره گل): SP SPORT MAXX 050

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4583

سایز هاقیمت ها
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP SPORT MAXX 050,اس پي اسپرت مكس 050
دانلوپ,SP SPORT MAXX 050,اس پي اسپرت مكس 050

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT 980

شماره عاج(شماره گل): AT 980

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 229

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT 980,980 اي تي
مکسس,AT 980,980 اي تي

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 672

شماره عاج(شماره گل): CP 672

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 336

سایز هاقیمت ها
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45ZR16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 672,سي پي 672
نکسن,CP 672,سي پي 672

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL33

شماره عاج(شماره گل): KL33

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 380

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL33,كي ال 33

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: PT 3

شماره عاج(شماره گل): PT 3

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 476

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,PT 3,پي تي 3
دانلوپ,PT 3,پي تي 3

شرکت سازنده: کومهو

مدل: SOLUS KH16

شماره عاج(شماره گل): SOLUS KH16

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 426

سایز هاقیمت ها
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,SOLUS KH16,سولوس كي اچ 16

شرکت سازنده: هانکوک

مدل: Dynapro HP2 (RA33)

شماره عاج(شماره گل): RA33

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 34

سایز هاقیمت ها
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
هانکوک,Dynapro HP2 (RA33),ار اي 33

شرکت سازنده: لاسا

مدل: LASSA COMPETUS AT2

شماره عاج(شماره گل): LASSA COMETUS AT2

محصول: ترکیه

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4531

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,LASSA COMPETUS AT2,لاسا AT2

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: ST30

شماره عاج(شماره گل): ST30

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 169

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,ST30,اس تي 30
دانلوپ,ST30,اس تي 30

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Nfera SU1 ZR

شماره عاج(شماره گل): Nfera SU1 ZR

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4553

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Nfera SU1 ZR,انفرا اس يو 1
نکسن,Nfera SU1 ZR,انفرا اس يو 1

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): P ZERO RUN FLAT

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 422

سایز هاقیمت ها
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P ZERO RUN FLAT,ران فلد پي زيرو

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: POTENZA SO01 RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): POTENZA SO01 RUN FLAT

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 413

سایز هاقیمت ها
225/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
315/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,POTENZA SO01 RUN FLAT,پوتانزا اس او 01

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: HT 840

شماره عاج(شماره گل): HT 840

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 409

سایز هاقیمت ها
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,HT 840,اچ تي 840
بریجستون,HT 840,اچ تي 840

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: ST20

شماره عاج(شماره گل): ST20

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4532

سایز هاقیمت ها
225/65R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,ST20,اس تي 20

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Primacy 3 ZP RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): Primacy 3 ZP RUN FLAT

محصول: ایتالیا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4573

سایز هاقیمت ها
275/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Primacy 3 ZP RUN FLAT,پریماسی 3 زد ژي رم فلت
میشلن,Primacy 3 ZP RUN FLAT,پریماسی 3 زد ژي رم فلت

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: AT 22

شماره عاج(شماره گل): AT 22

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 166

سایز هاقیمت ها
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,AT 22,اي تي 22
دانلوپ,AT 22,اي تي 22

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: PT3

شماره عاج(شماره گل): PT3

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4599

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,PT3,پي تي 3
دانلوپ,PT3,پي تي 3

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: AT 20

شماره عاج(شماره گل): AT 20

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 165

سایز هاقیمت ها
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,AT 20,اي تي 20
دانلوپ,AT 20,اي تي 20

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: COMFORSER CF 1000

شماره عاج(شماره گل): COMFORSER CF 1000

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4557

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,COMFORSER CF 1000,كانفورست سي اف 1000
گوناگون,COMFORSER CF 1000,كانفورست سي اف 1000

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: POTENZA SO01 RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): POTENZA SO01 RUN FLAT

محصول: لهستان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 461

سایز هاقیمت ها
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,POTENZA SO01 RUN FLAT,پوتانزا اس او 01 رام فلد

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT 700

شماره عاج(شماره گل): AT 700

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 352

سایز هاقیمت ها
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT 700,اي تي 700
مکسس,AT 700,اي تي 700

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): HTX/ RH5 نكسن كره

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 75

سایز هاقیمت ها
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,اچ تي ايكس

شرکت سازنده: فالکن

مدل: STZ04

شماره عاج(شماره گل): STZ04

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4607

سایز هاقیمت ها
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,STZ04,اس تي زد 04
فالکن,STZ04,اس تي زد 04

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: WANLI AT

شماره عاج(شماره گل): WANLI AT

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4606

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,WANLI AT,وانلي اي تي

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot super sport XL

شماره عاج(شماره گل): Pilot super sport XL

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 444

سایز هاقیمت ها
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot super sport XL,پايلوت سوپر اسپرت ايكس ال
میشلن,Pilot super sport XL,پايلوت سوپر اسپرت ايكس ال

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: PZ 4 RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): PZ 4 RUN FLAT

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 434

سایز هاقیمت ها
245/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,PZ 4 RUN FLAT,پي زد 4 رم فلت

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: A1

شماره عاج(شماره گل): A1

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 152

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,A1,اي وان

شرکت سازنده: مکسس

مدل: HP5

شماره عاج(شماره گل): HP5

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 138

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,HP5,اچ پي 5

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: PHI RXL

شماره عاج(شماره گل): PHI RXL

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4589

سایز هاقیمت ها
255/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,PHI RXL,پي اچ اي ار ايكس ال
اکسلرا,PHI RXL,پي اچ اي ار ايكس ال

شرکت سازنده: لاسا

مدل: LASSA IMPETUS REVO

شماره عاج(شماره گل): LASSA IMPETUS REVO

محصول: ترکیه

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4533

سایز هاقیمت ها
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,LASSA IMPETUS REVO,لا سا تركيه امپيتيوس روو
لاسا,LASSA IMPETUS REVO,لا سا تركيه امپيتيوس روو

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: HT D 687

شماره عاج(شماره گل): HT D 687

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 362

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,HT D 687,دي 687

شرکت سازنده: نکسن

مدل: NFERA

شماره عاج(شماره گل): SU 1

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 71

سایز هاقیمت ها
225/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45ZR16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,NFERA,اس يو 1
نکسن,NFERA,اس يو 1

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN 542

شماره عاج(شماره گل): ROADIAN 542

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 343

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN 542,رادين 542
نکسن,ROADIAN 542,رادين 542

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: HT D 864

شماره عاج(شماره گل): HT D 864

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 397

سایز هاقیمت ها
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,HT D 864,اچ دي 864

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: CONTINETAL contact 3

شماره عاج(شماره گل): CONTINETAL contact 3

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 405

سایز هاقیمت ها
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,CONTINETAL contact 3,كنتنانتال كنتاك 3
گوناگون,CONTINETAL contact 3,كنتنانتال كنتاك 3

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: HABILEAD HT RS21

شماره عاج(شماره گل): HABILEAD HT RS21

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4603

سایز هاقیمت ها
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,HABILEAD HT RS21,هابيليد اچ تي ار اس 21
گوناگون,HABILEAD HT RS21,هابيليد اچ تي ار اس 21

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL 51

شماره عاج(شماره گل): KL 51

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 437

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL 51,كي ال 51

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Primacy 3 ZP RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): Primacy 3 ZP RUN FLAT

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 424

سایز هاقیمت ها
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Primacy 3 ZP RUN FLAT,پریماسی 3 زد ژي رم فلت

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: CONTINENTAL contact 5

شماره عاج(شماره گل): CONTINETAL contact 5

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 484

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,CONTINENTAL contact 5,كنتنانتال كنتاك 5
گوناگون,CONTINENTAL contact 5,كنتنانتال كنتاك 5

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot Primacy

شماره عاج(شماره گل): Pilot Primacy

محصول: فرانسه

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 30

سایز هاقیمت ها
245/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot Primacy,پایلوت پریماسی
میشلن,Pilot Primacy,پایلوت پریماسی

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ST 68

شماره عاج(شماره گل): ST 68

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 482

سایز هاقیمت ها
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ST 68,اس تي 68

شرکت سازنده: فالکن

مدل: FK 453 ZR

شماره عاج(شماره گل): FK453 ZR

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4587

سایز هاقیمت ها
275/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,FK 453 ZR,اف كا 453 زد آر
فالکن,FK 453 ZR,اف كا 453 زد آر

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: AT22

شماره عاج(شماره گل): AT 22

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 469

سایز هاقیمت ها
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,AT22,اتي 22
دانلوپ,AT22,اتي 22

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: GREN LANDER H01

شماره عاج(شماره گل): GREN LANDER H01

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4594

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,GREN LANDER H01,گرين لندر اچ 01
گوناگون,GREN LANDER H01,گرين لندر اچ 01

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: NITTO

شماره عاج(شماره گل): NITTO

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4602

سایز هاقیمت ها
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,NITTO ,نيتو

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: HABILEAD H 202

شماره عاج(شماره گل): HABILEAD H 202

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4582

سایز هاقیمت ها
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,HABILEAD H 202,هابيليد اچ 202
گوناگون,HABILEAD H 202,هابيليد اچ 202

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: HP SPORT

شماره عاج(شماره گل): HP SPORT

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 393

سایز هاقیمت ها
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,HP SPORT ,اچ پي اسپرت
بریجستون,HP SPORT ,اچ پي اسپرت

شرکت سازنده: هانکوک

مدل: Dynapro HP2 (RA33)

شماره عاج(شماره گل): RA33

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 33

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
هانکوک,Dynapro HP2 (RA33),ار اي 33
هانکوک,Dynapro HP2 (RA33),ار اي 33

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: AT 001

شماره عاج(شماره گل): AT 001

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 388

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,AT 001,اي تي 001
بریجستون,AT 001,اي تي 001

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP270

شماره عاج(شماره گل): SP270

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 167

سایز هاقیمت ها
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP270,اس پي 270
دانلوپ,SP270,اس پي 270

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: BELLAGIO BS999

شماره عاج(شماره گل): BELLAGIO BS999

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4597

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,BELLAGIO BS999,بلاژيو بي اس 999

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: COMFORSER CF 3000

شماره عاج(شماره گل): COMFORSER CF 3000

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4556

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,COMFORSER CF 3000,كانفورست سي اف 3000
گوناگون,COMFORSER CF 3000,كانفورست سي اف 3000

شرکت سازنده: نانکن

مدل: SP 9

شماره عاج(شماره گل): SP 9

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 1495

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نانکن,SP 9,اس پي 9

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KH 27

شماره عاج(شماره گل): kh 27

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3506

سایز هاقیمت ها
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KH 27,كي اچ 27
کومهو,KH 27,كي اچ 27

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: PT2

شماره عاج(شماره گل): PT2

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 351

سایز هاقیمت ها
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,PT2,پي تي 2

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: SAVERO SUV

شماره عاج(شماره گل): SANERO SUV

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 182

سایز هاقیمت ها
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,SAVERO SUV,سرويرو اس يو وي
جی تی رادیال,SAVERO SUV,سرويرو اس يو وي

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: ENCONTER H/T

شماره عاج(شماره گل): ENCONTER H/T

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4601

سایز هاقیمت ها
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,ENCONTER H/T,انكانتر اچ تي
سومیتوما,ENCONTER H/T,انكانتر اچ تي

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: EN conter HT

شماره عاج(شماره گل): EN conter HT

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 349

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,EN conter HT,اي ان كانتر اچ تي
سومیتوما,EN conter HT,اي ان كانتر اچ تي

شرکت سازنده: نانکن

مدل: SP 7

شماره عاج(شماره گل): SP 7

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 452

سایز هاقیمت ها
305/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
295/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نانکن,SP 7,اس پي 7

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: THUNDERER 007 R601

شماره عاج(شماره گل): THUNDERER 007 R601

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4585

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,THUNDERER 007 R601,تاندر
گوناگون,THUNDERER 007 R601,تاندر

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: ALENZA 001

شماره عاج(شماره گل): ALENZA 001

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 1492

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,ALENZA 001,النزا 001

شرکت سازنده: فالکن

مدل: AT01

شماره عاج(شماره گل): AT 01

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 115

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,AT01,اي 01
فالکن,AT01,اي 01

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: CONTINETAL contact 3

شماره عاج(شماره گل): CONTINETAL contact 3

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 429

سایز هاقیمت ها
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,CONTINETAL contact 3,كنتنانتال كنتاك 3
گوناگون,CONTINETAL contact 3,كنتنانتال كنتاك 3

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: DUELER H/PSPORT AS

شماره عاج(شماره گل): DUELER H/P SPORT AS

محصول: آمریکا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4598

سایز هاقیمت ها
235/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,DUELER H/PSPORT AS,ديولر اچ پي اسپرت اي اس
بریجستون,DUELER H/PSPORT AS,ديولر اچ پي اسپرت اي اس

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: MASTER CRAFT AXT

شماره عاج(شماره گل): MASTER CRAFT AXT

محصول: آمریکا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4579

سایز هاقیمت ها
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,MASTER CRAFT AXT,مستر گرافت اي ايكس تي
گوناگون,MASTER CRAFT AXT,مستر گرافت اي ايكس تي

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HP 91

شماره عاج(شماره گل): HP 91

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 379

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HP 91,اچ پي 91

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: DHL 33

شماره عاج(شماره گل): DHL 33

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4565

سایز هاقیمت ها
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,DHL 33,دي اچ ال 33
بریجستون,DHL 33,دي اچ ال 33

شرکت سازنده: رودستون

مدل: ROADIAN CT8

شماره عاج(شماره گل): ROADIAN CT8

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4595

سایز هاقیمت ها
205/80R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,ROADIAN CT8,رودين سي تي 8
رودستون,ROADIAN CT8,رودين سي تي 8

شرکت سازنده: فالکن

مدل: HT01

شماره عاج(شماره گل): HT01

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 256

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,HT01,اچ تي 01
فالکن,HT01,اچ تي 01

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: Scorpion ATR

شماره عاج(شماره گل): Scorpion ATR

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 486

سایز هاقیمت ها
275/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R22لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,Scorpion ATR,اسكورپيون اي تي ار
پیرلی,Scorpion ATR,اسكورپيون اي تي ار

شرکت سازنده: تویو

مدل: COUNTRY HT

شماره عاج(شماره گل): COUNTRY HT

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4592

سایز هاقیمت ها
235/85R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
تویو,COUNTRY HT,كانتري اچ تي
تویو,COUNTRY HT,كانتري اچ تي

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: HABILEAD AT RS23

شماره عاج(شماره گل): HABILEAD AT RS23

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4550

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/85R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,HABILEAD AT RS23,هابيليد اي تي RS23
گوناگون,HABILEAD AT RS23,هابيليد اي تي RS23

شرکت سازنده: تویو

مدل: OP AT

شماره عاج(شماره گل): OP AT

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 480

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
تویو,OP AT,او پي اي تي
تویو,OP AT,او پي اي تي

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: TG 30

شماره عاج(شماره گل): TG 30

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 249

سایز هاقیمت ها
215/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,TG 30,تي جي 30

شرکت سازنده: نکسن

مدل: MT OFF ROAD

شماره عاج(شماره گل): MT OFF ROAD

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 377

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,MT OFF ROAD,ام تي اف رود
نکسن,MT OFF ROAD,ام تي اف رود

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: TG 28

شماره عاج(شماره گل): TG 28

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 306

سایز هاقیمت ها
دانلوپ,TG 28,تي جي 28

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HP 71

شماره عاج(شماره گل): HP 71

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3515

سایز هاقیمت ها
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HP 71,اچ پي 71
کومهو,HP 71,اچ پي 71

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: MAJOR TG3

شماره عاج(شماره گل): MAJOR TG3

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 320

سایز هاقیمت ها
دانلوپ,MAJOR TG3,ماژور TG 30

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: LOTA

شماره عاج(شماره گل): LOTA

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 483

سایز هاقیمت ها
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,LOTA,لوتا

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTRZ3 ZR

شماره عاج(شماره گل): HTRZ3 ZR

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4584

سایز هاقیمت ها
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTRZ3 ZR,اچ تي آر زد 3 زد آر
سومیتوما,HTRZ3 ZR,اچ تي آر زد 3 زد آر

شرکت سازنده: نکسن

مدل: rodianAT2

شماره عاج(شماره گل): rodianAT2

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 125

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,rodianAT2,رادين AT2

شرکت سازنده: فالکن

مدل: AT01

شماره عاج(شماره گل): AT 01

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 257

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,AT01,اي تي 01
فالکن,AT01,اي تي 01

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: HABILEAD HT RS21

شماره عاج(شماره گل): HABILEAD HT RS21

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4581

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,HABILEAD HT RS21,هابيليد اچ تي ار اس 21
گوناگون,HABILEAD HT RS21,هابيليد اچ تي ار اس 21

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot Sport 4

شماره عاج(شماره گل): Pilot Sport 4

محصول: اسپانیا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 279

سایز هاقیمت ها
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot Sport 4,پایلوت اسپرت 4

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP 270

شماره عاج(شماره گل): SP 270

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4576

سایز هاقیمت ها
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP 270,اس پي 270
دانلوپ,SP 270,اس پي 270

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: ALENZA 001

شماره عاج(شماره گل): ALENZA 001

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 392

سایز هاقیمت ها
285/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,ALENZA 001,النزا 001
بریجستون,ALENZA 001,النزا 001

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): P ZERO RUN FLAT

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4577

سایز هاقیمت ها
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P ZERO RUN FLAT,پي زيرو
پیرلی,P ZERO RUN FLAT,پي زيرو

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: DUELER HT 689

شماره عاج(شماره گل): DUELER HT 689

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3518

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,DUELER HT 689,ديولر اچ تي 689
بریجستون,DUELER HT 689,ديولر اچ تي 689

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HS 11

شماره عاج(شماره گل): HS 11

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 467

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HS 11,اچ اس 11

شرکت سازنده: کومهو

مدل: kl 12

شماره عاج(شماره گل): KL 12

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 438

سایز هاقیمت ها
275/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,kl 12,كي ال 12
کومهو,kl 12,كي ال 12

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP SPORT MAXX 050

شماره عاج(شماره گل): SP SPORT MAXX 050

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4570

سایز هاقیمت ها
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP SPORT MAXX 050,اسپورت مكس 050

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: G 94 B

شماره عاج(شماره گل): G 94 B

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 290

سایز هاقیمت ها
285/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,G 94 B,جي 94 بي

شرکت سازنده: رودستون

مدل: HTX RH5

شماره عاج(شماره گل): HTX RH5

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 348

سایز هاقیمت ها
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,HTX RH5,ار اچ 5
رودستون,HTX RH5,ار اچ 5

شرکت سازنده: میشلن

مدل: PRIMACY SUV

شماره عاج(شماره گل): PRIMACY SUV

محصول: فرانسه

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4568

سایز هاقیمت ها
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,PRIMACY SUV,پريماسي اس يو وي
میشلن,PRIMACY SUV,پريماسي اس يو وي

شرکت سازنده: میشلن

مدل: CROSS TERRAIN

شماره عاج(شماره گل): CROSS TERRAIN

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4567

سایز هاقیمت ها
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,CROSS TERRAIN,كروس ترين
میشلن,CROSS TERRAIN,كروس ترين

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: TURANZA ER33

شماره عاج(شماره گل): TURANZA ER33

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3517

سایز هاقیمت ها
255/35ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,TURANZA ER33,ترانزا اي ار 33
بریجستون,TURANZA ER33,ترانزا اي ار 33

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: TG 4

شماره عاج(شماره گل): TG 4

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4562

سایز هاقیمت ها
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,TG 4,تي جي 4
دانلوپ,TG 4,تي جي 4

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: HT 840 Dueler

شماره عاج(شماره گل): HT 840 Dueler

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 464

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,HT 840 Dueler,اچ تي 840 ديولر
بریجستون,HT 840 Dueler,اچ تي 840 ديولر

شرکت سازنده: نکسن

مدل: ROADIAN

شماره عاج(شماره گل): AT/PRO/RA8

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 74

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,ROADIAN ,ار اي 8
نکسن,ROADIAN ,ار اي 8

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 521

شماره عاج(شماره گل): CP 521

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3497

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 521,سي پي 521

شرکت سازنده: کومهو

مدل: kl 51

شماره عاج(شماره گل): kl 51

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 475

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,kl 51,كي ال 51
کومهو,kl 51,كي ال 51

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: DUELER HT 684

شماره عاج(شماره گل): DUELER HT 684

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3496

سایز هاقیمت ها
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,DUELER HT 684,ديولر اچ تي 684
بریجستون,DUELER HT 684,ديولر اچ تي 684

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: AT 25

شماره عاج(شماره گل): AT 25

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4530

سایز هاقیمت ها
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,AT 25,اي تي 25
دانلوپ,AT 25,اي تي 25

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SL 726

شماره عاج(شماره گل): SL 726

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 477

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SL 726,اس ال 726

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 661

شماره عاج(شماره گل): CP 661

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 457

سایز هاقیمت ها
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 661,سي پي 661
نکسن,CP 661,سي پي 661

شرکت سازنده: نانکن

مدل: FT 7

شماره عاج(شماره گل): FT 7

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 1493

سایز هاقیمت ها
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نانکن,FT 7,اف تي 7
نانکن,FT 7,اف تي 7

شرکت سازنده: رودستون

مدل: Nfera RU1

شماره عاج(شماره گل): Nfera RU1

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 487

سایز هاقیمت ها
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,Nfera RU1,انفرا ار يو 1
رودستون,Nfera RU1,انفرا ار يو 1

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: LINGLONG AT616

شماره عاج(شماره گل): LINGLONG AT616

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4551

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,LINGLONG AT616,لينگ لاين اي تي 616

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: LOTA ST68

شماره عاج(شماره گل): LOTA ST68

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4549

سایز هاقیمت ها
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,LOTA ST68,لوتا اس تي 68
اکسلرا,LOTA ST68,لوتا اس تي 68

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: OHTSU FP1000

شماره عاج(شماره گل): OHTSU FP1000

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4538

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,OHTSU FP1000,اوتسو اف پي 1000
گوناگون,OHTSU FP1000,اوتسو اف پي 1000

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: S verd

شماره عاج(شماره گل): S verd

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 1489

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R22لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,S verd,اس ورد
پیرلی,S verd,اس ورد

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: COMFORSER CF 2000

شماره عاج(شماره گل): COMFORSER CF 2000

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4546

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,COMFORSER CF 2000,كامفورسر CF 2000
گوناگون,COMFORSER CF 2000,كامفورسر CF 2000

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: TRAZANO SL369

شماره عاج(شماره گل): TRAZANO SL369

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4529

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,TRAZANO SL369,ترازانو SL 369
گوناگون,TRAZANO SL369,ترازانو SL 369

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL17

شماره عاج(شماره گل): KL17

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 399

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL17,كي ال 17
کومهو,KL17,كي ال 17

شرکت سازنده: میشلن

مدل: PILOT SPORT CUP2

شماره عاج(شماره گل): PILOT SPORT CUP2

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 442

سایز هاقیمت ها
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,PILOT SPORT CUP2,پايلوت اسپرت CUP2

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot Sport MO1

شماره عاج(شماره گل): Pilot Sport MO1

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 443

سایز هاقیمت ها
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot Sport MO1,پایلوت اسپرت MO1

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: OHTSU FP1000

شماره عاج(شماره گل): OHTSU FP1000

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4544

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,OHTSU FP1000,اوتسو اف پي 1000

شرکت سازنده: میشلن

مدل: latitude TOUR HP

شماره عاج(شماره گل): latitude TOUR HP

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 248


سایز هاقیمت ها
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,latitude TOUR HP,ليتيودي تور HP
میشلن,latitude TOUR HP,ليتيودي تور HP

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Rodian HP

شماره عاج(شماره گل): Rodain HP

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3516

سایز هاقیمت ها
255/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Rodian HP,رودين اچ پي
نکسن,Rodian HP,رودين اچ پي

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: KINFOREST KF550

شماره عاج(شماره گل): KINFOREST KF550

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4539

سایز هاقیمت ها
295/35ZR21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
295/35ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,KINFOREST KF550,كانفورست كي اف 550
گوناگون,KINFOREST KF550,كانفورست كي اف 550

شرکت سازنده: لاسا

مدل: COMPETUS HL

شماره عاج(شماره گل): COMPETUS HL

محصول: ترکیه

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4537

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,COMPETUS HL,كمپيوتيس اچ ال
لاسا,COMPETUS HL,كمپيوتيس اچ ال

شرکت سازنده: سیلورستون

مدل: SILVERDOLF RX 201

شماره عاج(شماره گل): SILVERDOLF RX 201

محصول: مالزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4536

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سیلورستون,SILVERDOLF RX 201,سيلوردوف RX 201
سیلورستون,SILVERDOLF RX 201,سيلوردوف RX 201

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: TRAZANO H550

شماره عاج(شماره گل): TRAZANO H550

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4535

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,TRAZANO H550,ترازانو H550

شرکت سازنده: سیلورستون

مدل: ESTIVA X5

شماره عاج(شماره گل): ESTIVA X5

محصول: مالزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3508

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سیلورستون,ESTIVA X5,استيوا ايكس 5
سیلورستون,ESTIVA X5,استيوا ايكس 5

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: AT

شماره عاج(شماره گل): AT

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 481

سایز هاقیمت ها
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,AT,اي تي

شرکت سازنده: جین یو

مدل: YS 78

شماره عاج(شماره گل): YS 78

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4521

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جین یو,YS 78,واي اس 78
جین یو,YS 78,واي اس 78

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: TRAZANO SL369

شماره عاج(شماره گل): TRAZANO SL369

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4534

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,TRAZANO SL369,ترازانو SL 369
گوناگون,TRAZANO SL369,ترازانو SL 369

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SUMITOMO SL850

شماره عاج(شماره گل): SUMITOMO sl850

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 234

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SUMITOMO SL850,سوميتوما ژاپن sl850
سومیتوما,SUMITOMO SL850,سوميتوما ژاپن sl850

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: G012

شماره عاج(شماره گل): G012

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 52

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,G012,ژئولندر G012
یوکوهاما,G012,ژئولندر G012

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: THUNDERER AT404

شماره عاج(شماره گل): THUNDERER AT404

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4524

سایز هاقیمت ها
245/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,THUNDERER AT404,اي تي 404
گوناگون,THUNDERER AT404,اي تي 404

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ECO PLUSH

شماره عاج(شماره گل): ECO PLUSH

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4528

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ECO PLUSH,اكو پلاج
اکسلرا,ECO PLUSH,اكو پلاج

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: LASSA COMPETUS AT2

شماره عاج(شماره گل): LASSA COMETUS AT2

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4527

سایز هاقیمت ها
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,LASSA COMPETUS AT2,كمپيوتيس AT2
گوناگون,LASSA COMPETUS AT2,كمپيوتيس AT2

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR Enhance LX

شماره عاج(شماره گل): HTR Enhance LX

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 2496

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR Enhance LX,اچ تي ار انهنس ال ايكس

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot super sport XL

شماره عاج(شماره گل): Pilot super sport XL

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 449

سایز هاقیمت ها
245/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot super sport XL,پايلوت سوپر اسپرت ايكس ال

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: ECOPIA EP 850

شماره عاج(شماره گل): ECOPIA EP 850

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 391

سایز هاقیمت ها
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,ECOPIA EP 850,اكوپيا اي پي 850
بریجستون,ECOPIA EP 850,اكوپيا اي پي 850

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ACC MT OFF ROAD

شماره عاج(شماره گل): ACC MT OFF ROAD

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3502

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ACC MT OFF ROAD,اي سي سي ام تي اف رود
اکسلرا,ACC MT OFF ROAD,اي سي سي ام تي اف رود

شرکت سازنده: جین یو

مدل: YS 79

شماره عاج(شماره گل): YS 79

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 4522

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جین یو,YS 79,واي اس 79
جین یو,YS 79,واي اس 79

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: AT22

شماره عاج(شماره گل): AT22

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 161

سایز هاقیمت ها
دانلوپ,AT22,اي تي 22

شرکت سازنده: جین یو

مدل: YS 71

شماره عاج(شماره گل): YS 71

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3510

سایز هاقیمت ها
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جین یو,YS 71,واي اس 71
جین یو,YS 71,واي اس 71

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: ST30

شماره عاج(شماره گل): ST30

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 455

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,ST30,اس تي 30
دانلوپ,ST30,اس تي 30

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: ST 30

شماره عاج(شماره گل): ST 30

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 478

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,ST 30,اس تي 30

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: ECOPIA VE 01

شماره عاج(شماره گل): ECOPIA VE 01

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3511

سایز هاقیمت ها
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,ECOPIA VE 01,اكوپيا اي وي 01

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: DUELER HP SPORT

شماره عاج(شماره گل): DUELER HP SPORT

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 386


سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,DUELER HP SPORT,اچ پي اسپرت
بریجستون,DUELER HP SPORT,اچ پي اسپرت

شرکت سازنده: جین یو

مدل: YS81

شماره عاج(شماره گل): YS81

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3507

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جین یو,YS81,واي اس 81
جین یو,YS81,واي اس 81

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: OMIKRON AT

شماره عاج(شماره گل): OMIKRON MT

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3503

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,OMIKRON AT,اوميكرون ام تي
اکسلرا,OMIKRON AT,اوميكرون ام تي

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SL 830

شماره عاج(شماره گل): SL830

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 3501

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SL 830,اس ال 830

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: G 98A

شماره عاج(شماره گل): G 98A

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 433

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,G 98A,جي 98 اي
یوکوهاما,G 98A,جي 98 اي

شرکت سازنده: نانکن

مدل: SP 9

شماره عاج(شماره گل): SP 9

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 1494

سایز هاقیمت ها
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نانکن,SP 9,اس پي 9
نانکن,SP 9,اس پي 9

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: Scorpion ATR

شماره عاج(شماره گل): Scorpion ATR

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 1491

سایز هاقیمت ها
235/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,Scorpion ATR,اسكورپيون

شرکت سازنده: تویو

مدل: PXTS T3

شماره عاج(شماره گل): PXTS T3

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 488

سایز هاقیمت ها

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Npriz RH7

شماره عاج(شماره گل): Npriz RH7

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 468

سایز هاقیمت ها
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Npriz RH7,ان پراز ار اچ 7
نکسن,Npriz RH7,ان پراز ار اچ 7

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: Alenza

شماره عاج(شماره گل): Alenza

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 325

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,Alenza,النزا
بریجستون,Alenza,النزا

شرکت سازنده: لاستیک های آف رود

مدل: NEXEN ROADIAN MT

شماره عاج(شماره گل): NEXEN ROADIAN MT

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 127

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاستیک های آف رود,NEXEN ROADIAN MT,نكسن رادين MT
لاستیک های آف رود,NEXEN ROADIAN MT,نكسن رادين MT

شرکت سازنده: تویو

مدل: T1 SPORT

شماره عاج(شماره گل): T1 SPORT

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 431

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
تویو,T1 SPORT,تويو تي 1 اسپرت

شرکت سازنده: رودستون

مدل: ROADIAN 542

شماره عاج(شماره گل): ROADIAN 542

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 479

سایز هاقیمت ها
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,ROADIAN 542,رادين 542
رودستون,ROADIAN 542,رادين 542

شرکت سازنده: رودستون

مدل: HTX RH5

شماره عاج(شماره گل): HTX RH5

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 473

سایز هاقیمت ها
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,HTX RH5,اچ تي ايكس آراچ 5
رودستون,HTX RH5,اچ تي ايكس آراچ 5

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT 700

شماره عاج(شماره گل): AT 700

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 146

سایز هاقیمت ها
255/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT 700,700 اي تي
مکسس,AT 700,700 اي تي

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Lattitude Sport 3 NO

شماره عاج(شماره گل): Lattitude Sport 3 NO

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 450

سایز هاقیمت ها
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Lattitude Sport 3 NO,ليتيودي اسپرت 3 نو

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SL830

شماره عاج(شماره گل): SL830

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 263

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SL830,اس ال 830

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: ST 68

شماره عاج(شماره گل): ST 68

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 466

سایز هاقیمت ها
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,ST 68,اس تي 68
اکسلرا,ST 68,اس تي 68

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GEOLANDER-GO51

شماره عاج(شماره گل): GO51

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 154

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GEOLANDER-GO51,جيولندرGO51
یوکوهاما,GEOLANDER-GO51,جيولندرGO51

شرکت سازنده: لاستیک های آف رود

مدل: MAXXIS 980

شماره عاج(شماره گل): 980 مكسس تايلند

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 112

سایز هاقیمت ها
285/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاستیک های آف رود,MAXXIS 980,مكسس 980
لاستیک های آف رود,MAXXIS 980,مكسس 980

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: POTENZA SO01

شماره عاج(شماره گل): POTENZA SO01

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 427

سایز هاقیمت ها
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,POTENZA SO01,پوتانزا اس او 01

شرکت سازنده: رودستون

مدل: 581

شماره عاج(شماره گل): 581

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 460

سایز هاقیمت ها
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,581,581

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GO 39

شماره عاج(شماره گل): GO 39

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 289

سایز هاقیمت ها
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GO 39,جي او 39
یوکوهاما,GO 39,جي او 39

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 521

شماره عاج(شماره گل): CP 521

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 432

سایز هاقیمت ها
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 521,سي پي 521

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: ST 30

شماره عاج(شماره گل): ST 30

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 456

سایز هاقیمت ها
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,ST 30,اس تي 30

شرکت سازنده: مارشال

مدل: AT51

شماره عاج(شماره گل): AT51

محصول: ویتنام

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 194

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/75R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
33X12.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مارشال,AT51,اي تي 51

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Lattitude Sport 3 XL

شماره عاج(شماره گل): Lattitude Sport 3 XL

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 451

سایز هاقیمت ها
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Lattitude Sport 3 XL,ليتيودي اسپرت 3 ايكس ال

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Lattitude Sport 3

شماره عاج(شماره گل): Lattitude Sport 3

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 448

سایز هاقیمت ها
255/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/40R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Lattitude Sport 3,ليتيودي اسپرت 3

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot Sport 4 SMO

شماره عاج(شماره گل): Pilot Sport 4 SMO

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 447

سایز هاقیمت ها
245/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot Sport 4 SMO,پايلوت اسپرت 4 اس ام او

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot super sport XL

شماره عاج(شماره گل): Pilot super sport XL

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 445

سایز هاقیمت ها
255/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot super sport XL,پايلوت سوپر اسپرت ايكس ال

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot Sport CUP 2XL TL

شماره عاج(شماره گل): Pilot Sport CUP 2XL TL

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 446

سایز هاقیمت ها
265/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot Sport CUP 2XL TL,پايلوت اسپرت كاپ 2 ايكس ال تي ال

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Primacy 3 XL

شماره عاج(شماره گل): Primacy 3 XL

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 441

سایز هاقیمت ها
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Primacy 3 XL,پریماسی 3 ايكس ال

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Primacy SUV

شماره عاج(شماره گل): Primacy SUV

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 440

سایز هاقیمت ها
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Primacy SUV,پريماسي اس يو وي
میشلن,Primacy SUV,پريماسي اس يو وي

شرکت سازنده: میشلن

مدل: CROSS TERRDIN

شماره عاج(شماره گل): CROSS TERRDIN

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 280

سایز هاقیمت ها
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,CROSS TERRDIN,كروز تردين

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: PT 3

شماره عاج(شماره گل): PT 3

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 439

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,PT 3,پي تي 3

شرکت سازنده: مارشال

مدل: KL 21

شماره عاج(شماره گل): KL 21

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 416

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مارشال,KL 21,كي ال 21

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: CONTINETAL contact 4

شماره عاج(شماره گل): CONTINETAL contact 4

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 435

سایز هاقیمت ها
245/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: SCORPOIN ZERO

شماره عاج(شماره گل): SCORPOIN ZERO

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 430

سایز هاقیمت ها
265/40R22لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,SCORPOIN ZERO,اسكوپون زيرو

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): P ZERO RUN FLAT

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 428

سایز هاقیمت ها
پیرلی,P ZERO RUN FLAT,پي زيرو رام فلت

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: ECOPIA HL 422

شماره عاج(شماره گل): ECOPIA HL 422

محصول: آمریکا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 418

سایز هاقیمت ها
235/55R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,ECOPIA HL 422,اكو پيا اچ ال 422

شرکت سازنده: مومو

مدل: M 9

شماره عاج(شماره گل): M 9

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 367

سایز هاقیمت ها
215/60R17ناموجود
235/55R17ناموجود
235/65R17ناموجود
225/55R18ناموجود
235/50R18ناموجود
235/55R18ناموجود
235/60R18ناموجود
235/55R19ناموجود
مومو,M 9,ام 9
مومو,M 9,ام 9

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL17

شماره عاج(شماره گل): KL17

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 255

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL17,كي ال 17

شرکت سازنده: هانکوک

مدل: RA 23

شماره عاج(شماره گل): RA 23

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 425

سایز هاقیمت ها
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
هانکوک,RA 23,ار اي 23

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Primacy 3 RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): Primacy 3 RUN FLAT

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 423

سایز هاقیمت ها
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Primacy 3 RUN FLAT,پریماسی 3 رم فلت

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: GOOD YEAR Eagle F1

شماره عاج(شماره گل): GOOD YEAR Eagle F1

محصول: اروپا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 421

سایز هاقیمت ها
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,GOOD YEAR Eagle F1,گودير ايگل اف 1

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: V 103

شماره عاج(شماره گل): V 103

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 419

سایز هاقیمت ها
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP 601

شماره عاج(شماره گل): SP 601

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 262

سایز هاقیمت ها
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP 601,اس پي 601

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT 980

شماره عاج(شماره گل): AT 980

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 145

سایز هاقیمت ها
235/85R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT 980,980 اي تي

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: TG 4

شماره عاج(شماره گل): TG 4

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 408

سایز هاقیمت ها
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,TG 4,تي جي 4

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP SPORT Maxx GT

شماره عاج(شماره گل): SP SPORT Maxx GT

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 407

سایز هاقیمت ها
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP SPORT Maxx GT,اس پي اسپرت مكس جي تي

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GEOLANDER-114H

شماره عاج(شماره گل): 114H

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 155

سایز هاقیمت ها
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GEOLANDER-114H,جيولندر 114H

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: GOOD YEAR Eagle F1

شماره عاج(شماره گل): GOOD YEAR Eagle F1

محصول: آلمان

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 402

سایز هاقیمت ها
275/30R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,GOOD YEAR Eagle F1,گودير ايگل اف 1

شرکت سازنده: تویو

مدل: TOYO AT PLUS

شماره عاج(شماره گل): TOYO AT PLUS

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 396

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
تویو,TOYO AT PLUS,تويو اتي پلاس
تویو,TOYO AT PLUS,تويو اتي پلاس

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: TG 35

شماره عاج(شماره گل): TG 35

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 309

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,TG 35,تي جي 35

شرکت سازنده: کوپر

مدل: COOPER HT plus

شماره عاج(شماره گل): COOPER HT plus

محصول: آمریکا

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 383

سایز هاقیمت ها
265/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کوپر,COOPER HT plus,كوپر اج تي پلاس

شرکت سازنده: دیلیوم

مدل: MT KU253

شماره عاج(شماره گل): MT KU253

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 384

سایز هاقیمت ها
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دیلیوم,MT KU253,ام تي كا يو 253

شرکت سازنده: مکسس

مدل: p

شماره عاج(شماره گل): p

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 134

سایز هاقیمت ها
215R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,p,پي

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: D 687

شماره عاج(شماره گل): D 687

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 381

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,D 687,دي 687

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT700

شماره عاج(شماره گل): AT700

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 147

سایز هاقیمت ها
265/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT700,اي تي 700

شرکت سازنده: لاستیک های آف رود

مدل: silverston AT 117sp

شماره عاج(شماره گل): AT 117 /SP سيلورستون

محصول: مالزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 106

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاستیک های آف رود,silverston AT 117sp,سيلورستون  AT 117/SP

شرکت سازنده: لاستیک های آف رود

مدل: AT51

شماره عاج(شماره گل): AT51 مارشال

محصول: ویتنام

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 207

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاستیک های آف رود,AT51,اي تي 51

شرکت سازنده: مارشال

مدل: KL21

شماره عاج(شماره گل): KL21

محصول: ویتنام

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 209

سایز هاقیمت ها
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مارشال,KL21,كي ال 21

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: G98A

شماره عاج(شماره گل): G98A

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 158

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,G98A,جي98 اي
یوکوهاما,G98A,جي98 اي

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR enhance

شماره عاج(شماره گل): HTR enhance

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 347

سایز هاقیمت ها
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR enhance,ان هانس

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: TRIANGEL TR257

شماره عاج(شماره گل): TRIANGLE TR257

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 339

سایز هاقیمت ها
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,TRIANGEL TR257,تراينگل تي آر 257
گوناگون,TRIANGEL TR257,تراينگل تي آر 257

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 672

شماره عاج(شماره گل): CP 672

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 335

سایز هاقیمت ها
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,CP 672,سي پي 672
نکسن,CP 672,سي پي 672

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: JINYU YS78

شماره عاج(شماره گل): JINYU YS78

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 331

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,JINYU YS78,جينيو واي اس 78

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: JINYU YS79

شماره عاج(شماره گل): JINYU YS79

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 332

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,JINYU YS79,جينيو واي اس 79

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KL 76

شماره عاج(شماره گل): KL 76

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 87

سایز هاقیمت ها
215/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KL 76,كي ال 76

شرکت سازنده: بلک لاین

مدل: BC86

شماره عاج(شماره گل): BC86

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 274

سایز هاقیمت ها
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بلک لاین,BC86,بي سي 86

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GO 39

شماره عاج(شماره گل): GO 39

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 272

سایز هاقیمت ها
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GO 39,جي او 39

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GO51

شماره عاج(شماره گل): GO51

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 228

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GO51,جي او 51

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: accelera 102v xl

شماره عاج(شماره گل): 102V XL

محصول: اندونزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 159

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,accelera 102v xl,اكسلرا 102 وي

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: JINYU YS72

شماره عاج(شماره گل): JINYU YS72

محصول: چین

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 239

سایز هاقیمت ها
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,JINYU YS72,جينيو واي اس 72

شرکت سازنده: سیلورستون

مدل: AT 117

شماره عاج(شماره گل): AT 117

محصول: مالزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 97

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سیلورستون,AT 117,اي تي 117

شرکت سازنده: مارشال

مدل: KL61

شماره عاج(شماره گل): KL61

محصول: کره

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 202

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مارشال,KL61,كي ال 61

شرکت سازنده: لاستیک های آف رود

مدل: silverston MT117EX

شماره عاج(شماره گل): MT-117EX سيلورستون

محصول: مالزی

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 103

سایز هاقیمت ها
31X10.50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاستیک های آف رود,silverston MT117EX,سيلورستون

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: TG28

شماره عاج(شماره گل): TG28

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 224

سایز هاقیمت ها
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,TG28,تي جي 28

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: PJ88

شماره عاج(شماره گل): presa PJ88

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 215

سایز هاقیمت ها
265/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,PJ88,پرسا تايلند پي جي 88

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: SP5

شماره عاج(شماره گل): NANKANG SP5

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 175

سایز هاقیمت ها
255/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,SP5,نانكينگ SP5

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MT762

شماره عاج(شماره گل): MT762

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 148

سایز هاقیمت ها
285/70R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MT762,ام تي 762

شرکت سازنده: مکسس

مدل: SPRO

شماره عاج(شماره گل): SPRO

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 143

سایز هاقیمت ها
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,SPRO,اس پي ار او

شرکت سازنده: مکسس

مدل: 770

شماره عاج(شماره گل): 770

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 141

سایز هاقیمت ها
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,770,770

شرکت سازنده: مکسس

مدل: HP5

شماره عاج(شماره گل): hp5

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 153

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,HP5,اچ پي 5

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: GEOLANDER-106H

شماره عاج(شماره گل): 106H

محصول: ژاپن

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 156

سایز هاقیمت ها
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,GEOLANDER-106H,جيولندر 106H

شرکت سازنده: مکسس

مدل: P1

شماره عاج(شماره گل): P1

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 137

سایز هاقیمت ها
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,P1,پي1

شرکت سازنده: مکسس

مدل: AT771

شماره عاج(شماره گل): AT771

محصول: تایلند

دسته بندی: شاسی بلند (SUV)

کد محصول: 157

سایز هاقیمت ها
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,AT771,اي تي 771