لاستیک های شاسی بلند AT


مشخصات
برند Petlas
پتلاس
مدل PT 421
شماره عاج(شماره گل) PT 421
کشور تولید کننده ترکیه
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4720
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل AT PLUS
شماره عاج(شماره گل) AT PLUS
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 178
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT 980
شماره عاج(شماره گل) AT 980
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 229
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/80R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X9.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Luccini
لوسینی
مدل LUCCINI BUONO AT
شماره عاج(شماره گل) LUCCINI BUONO AT
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4636
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Comforser
کامفورسر
مدل COMFORSER CF 1000
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF 1000
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4557
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Firestone
فایرستون
مدل AT
شماره عاج(شماره گل) AT
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4797
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Mastercraft
مستر کرفت
مدل MASTER CRAFT AXT
شماره عاج(شماره گل) MASTER CRAFT AXT
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4579
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Mickey Thompson
میکی تامسون
مدل MICKE THOMPSON AT
شماره عاج(شماره گل) MICKE THOMPSON AT
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4628
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17

مشخصات
برند Kapsen
کاپسن
مدل KAPSEN AT RS23
شماره عاج(شماره گل) KAPSEN AT RS23
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4694
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Mickey Thompson
میکی تامسون
مدل MICKE THOMPSON AT
شماره عاج(شماره گل) MICKE THOMPSON AT
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4681
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل 265/60R18
شماره عاج(شماره گل)
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4719
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل AT 694
شماره عاج(شماره گل) AT 694
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4718
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Thunderer
تاندرر
مدل THUNDERER AT404
شماره عاج(شماره گل) THUNDERER AT404
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4524
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/75R16

مشخصات
برند BFGoodrich
بی اف گودریچ
مدل ALL Terrain KO2
شماره عاج(شماره گل) ALL Terrain KO2
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4692
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/70R17

مشخصات
برند Trazano
ترازانو
مدل TRAZANO SL369
شماره عاج(شماره گل) TRAZANO SL369
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4534
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل FT 7
شماره عاج(شماره گل) FT 7
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 1493
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل rodianAT2
شماره عاج(شماره گل) rodianAT2
کشور تولید کننده کره
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 125
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل AT01
شماره عاج(شماره گل) AT 01
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 115
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل AT 700
شماره عاج(شماره گل) AT 700
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 352
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل AT 001
شماره عاج(شماره گل) AT 001
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 388
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Hilo
هیلو
مدل HILO XT1
شماره عاج(شماره گل) HILO XT1
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4650
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند Seam
سیم
مدل SEAM GRANDTOUR
شماره عاج(شماره گل) SEAM GRANDTOUR
کشور تولید کننده چین
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4674
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15

مشخصات
برند BFGoodrich
بی اف گودریچ
مدل ALL Terrain KO2
شماره عاج(شماره گل) ALL Terrain KO2
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4691
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/75R16

مشخصات
برند BFGoodrich
بی اف گودریچ
مدل ALL Terrain KO2
شماره عاج(شماره گل) ALL Terrain KO2
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4693
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18

مشخصات
برند BFGoodrich
بی اف گودریچ
مدل ALL Terrain KO2
شماره عاج(شماره گل) ALL Terrain KO2
کشور تولید کننده آمریکا
دسته بندی شاسی بلند AT
کد محصول 4690
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02131X10.50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-02132X11.50R15