لاستیک های سدان - فروشگاه لاستیک تاپ تایر
شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP SPORT MAXX TT

شماره عاج(شماره گل): SP SPORT MAXX TT

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 151

سایز هاقیمت ها
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP SPORT MAXX TT,اس پي اسپرت مكس تي تي
دانلوپ,SP SPORT MAXX TT,اس پي اسپرت مكس تي تي

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTRZ3

شماره عاج(شماره گل): sumitomo HTRZ3

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 171

سایز هاقیمت ها
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTRZ3,سوميتوما اج تي ار 3
سومیتوما,HTRZ3,سوميتوما اج تي ار 3

شرکت سازنده: کومهو

مدل: ECSTA PS 71

شماره عاج(شماره گل): ECSTA PS 71

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4526

سایز هاقیمت ها
245/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,ECSTA PS 71,اكستا پي اس 71
کومهو,ECSTA PS 71,اكستا پي اس 71

شرکت سازنده: فالکن

مدل: HT01

شماره عاج(شماره گل): HT01

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 214

سایز هاقیمت ها
265/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,HT01,اچ تي 01
فالکن,HT01,اچ تي 01

شرکت سازنده: کومهو

مدل: Solus KH17

شماره عاج(شماره گل): KH17

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 62

سایز هاقیمت ها
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/70R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,Solus KH17,كي اچ 17
کومهو,Solus KH17,كي اچ 17

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: E70B

شماره عاج(شماره گل): E70B

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 51

سایز هاقیمت ها
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,E70B,اي70بي
یوکوهاما,E70B,اي70بي

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR900

شماره عاج(شماره گل): HTR900

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 470

سایز هاقیمت ها
205/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR900,اچ تي آر900
سومیتوما,HTR900,اچ تي آر900

شرکت سازنده: فالکن

مدل: ZE914

شماره عاج(شماره گل): ZE914

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 120

سایز هاقیمت ها
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
165/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,ZE914,زداي914
فالکن,ZE914,زداي914

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP SPORT MAXX 050

شماره عاج(شماره گل): SP SPORT MAXX 050

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 417

سایز هاقیمت ها
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/50R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP SPORT MAXX 050,اس پي اسپرت مكس 050
دانلوپ,SP SPORT MAXX 050,اس پي اسپرت مكس 050

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTRZ3 ZR

شماره عاج(شماره گل): HTRZ3 ZR

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 260

سایز هاقیمت ها
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTRZ3 ZR,اچ تي آر زد 3 زد آر
سومیتوما,HTRZ3 ZR,اچ تي آر زد 3 زد آر

شرکت سازنده: نکسن

مدل: CP 643 a

شماره عاج(شماره گل): CP 643 a

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 360

سایز هاقیمت ها
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن, CP 643 a,سي پي 643
نکسن, CP 643 a,سي پي 643

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: TRUNZA T001

شماره عاج(شماره گل): Trunza T 001

محصول: فرانسه

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4608

سایز هاقیمت ها
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,TRUNZA T001,ترانزا تي 001
بریجستون,TRUNZA T001,ترانزا تي 001

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HS11

شماره عاج(شماره گل): HS11

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 474

سایز هاقیمت ها
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HS11,اچ اس 11

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: OHTSU FP1000

شماره عاج(شماره گل): OHTSU FP1000

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4548

سایز هاقیمت ها
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,OHTSU FP1000,اوتسو اف پي 1000
گوناگون,OHTSU FP1000,اوتسو اف پي 1000

شرکت سازنده: هانکوک

مدل: Ventus Prime2 K115

شماره عاج(شماره گل): K115

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 16

سایز هاقیمت ها
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
هانکوک,Ventus Prime2 K115,ونتوس K115
هانکوک,Ventus Prime2 K115,ونتوس K115

شرکت سازنده: فالکن

مدل: FK 453 ZR

شماره عاج(شماره گل): FK453 ZR

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 131

سایز هاقیمت ها
215/50ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/35ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
315/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,FK 453 ZR,اف كا 453 زد آر
فالکن,FK 453 ZR,اف كا 453 زد آر

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: Turanza T 001

شماره عاج(شماره گل): Trunza T 001

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3498

سایز هاقیمت ها
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,Turanza T 001,ترانزا تي 001
بریجستون,Turanza T 001,ترانزا تي 001

شرکت سازنده: فالکن

مدل: Ziex ZE-912

شماره عاج(شماره گل): ZE912

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 46

سایز هاقیمت ها
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,Ziex ZE-912,زد ای 912
فالکن,Ziex ZE-912,زد ای 912

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: CONTINENTAL contact 5 RUN FLAT

شماره عاج(شماره گل): CONTINETAL contact 5 RUN FLAT

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 414

سایز هاقیمت ها
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,CONTINENTAL contact 5 RUN FLAT,كنتنانتال كنتاك 5 رام فلت

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO

شماره عاج(شماره گل): P ZERO

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 236

سایز هاقیمت ها
255/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
295/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/30ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P ZERO,پي زيرو

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Nfera SU1 ZR

شماره عاج(شماره گل): Nfera SU1 ZR

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4555

سایز هاقیمت ها
205/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Nfera SU1 ZR,انفرا اس يو 1
نکسن,Nfera SU1 ZR,انفرا اس يو 1

شرکت سازنده: رودستون

مدل: CP 672

شماره عاج(شماره گل): CP 672

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 55

سایز هاقیمت ها
175/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,CP 672,سي پي 672
رودستون,CP 672,سي پي 672

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Pilot Sport 3

شماره عاج(شماره گل): Pilot Sport 3

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 246

سایز هاقیمت ها
255/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/45ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Pilot Sport 3,پايلوت اسپرت 3

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: RUN FLAT P7

شماره عاج(شماره گل): RUN FLAT P7

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 238

سایز هاقیمت ها
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,RUN FLAT P7,ران فلد  پي 7

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: LM 704

شماره عاج(شماره گل): LM 704

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 149

سایز هاقیمت ها
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,LM 704,ال ام 704
دانلوپ,LM 704,ال ام 704

شرکت سازنده: کومهو

مدل: TA 71

شماره عاج(شماره گل): TA 71

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3519

سایز هاقیمت ها
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,TA 71,تي اي  71
کومهو,TA 71,تي اي  71

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: EP 300

شماره عاج(شماره گل): EP 300

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 390

سایز هاقیمت ها
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,EP 300,اي پي 300
بریجستون,EP 300,اي پي 300

شرکت سازنده: تویو

مدل: PXCF2S

شماره عاج(شماره گل): PXCF2S

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4600

سایز هاقیمت ها
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
تویو,PXCF2S,پي ايكس سي اف 2 اس
تویو,PXCF2S,پي ايكس سي اف 2 اس

شرکت سازنده: لاسا

مدل: COMPETUS HP

شماره عاج(شماره گل): COMPETUS HP

محصول: ترکیه

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4543

سایز هاقیمت ها
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لاسا,COMPETUS HP,كمپيوتيس اچ پي
لاسا,COMPETUS HP,كمپيوتيس اچ پي

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: champiro HPY

شماره عاج(شماره گل): champiro HPY

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 174

سایز هاقیمت ها
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,champiro HPY,اچ پي وا

شرکت سازنده: کومهو

مدل: ECSTA PS91

شماره عاج(شماره گل): ECSTA PS91

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4596

سایز هاقیمت ها
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,ECSTA PS91,اكستا پي اس 91
کومهو,ECSTA PS91,اكستا پي اس 91

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: POTENZA SO01

شماره عاج(شماره گل): POTENZA SO01

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 394

سایز هاقیمت ها
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,POTENZA SO01,پوتانزا اس او 01
بریجستون,POTENZA SO01,پوتانزا اس او 01

شرکت سازنده: کومهو

مدل: HS 41

شماره عاج(شماره گل): HS 41

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4593

سایز هاقیمت ها
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,HS 41,اج اس 41

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Primacy 3

شماره عاج(شماره گل): Primacy 3

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 373

سایز هاقیمت ها
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Primacy 3,پریماسی 3
میشلن,Primacy 3,پریماسی 3

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: accelera PHI R XL

شماره عاج(شماره گل): اكسلرا PHI R XL

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 160

سایز هاقیمت ها
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/45R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
285/30ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,accelera PHI R XL,اكسلرا پي اچ ا ار
اکسلرا,accelera PHI R XL,اكسلرا پي اچ ا ار

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: TURANZA ER300

شماره عاج(شماره گل): TURANZA ER300

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4588

سایز هاقیمت ها
205/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,TURANZA ER300,ترانزا اي ار 300
بریجستون,TURANZA ER300,ترانزا اي ار 300

شرکت سازنده: کومهو

مدل: TA 31

شماره عاج(شماره گل): TA 31

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 404

سایز هاقیمت ها
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,TA 31,تي اي 31
کومهو,TA 31,تي اي 31

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR 200

شماره عاج(شماره گل): HTR 200

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 340

سایز هاقیمت ها
195/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR 200,اچ تي آر 200
سومیتوما,HTR 200,اچ تي آر 200

شرکت سازنده: کومهو

مدل: ECSTA KU27

شماره عاج(شماره گل): ECSTA KU27

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4545

سایز هاقیمت ها
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,ECSTA KU27,ايكستا KU27
کومهو,ECSTA KU27,ايكستا KU27

شرکت سازنده: جی تی تایر

مدل: T 20

شماره عاج(شماره گل): T 20

محصول: چین

دسته بندی: سدان

کد محصول: 281

سایز هاقیمت ها
165/65R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/60R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/70R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/70R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی تایر,T 20,تي 20

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Latitude SPORT

شماره عاج(شماره گل): Latitude SPOTR

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4571

سایز هاقیمت ها
225/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Latitude SPORT,ليتيودي اسپرت
میشلن,Latitude SPORT,ليتيودي اسپرت

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: RE050 potenza

شماره عاج(شماره گل): RE050 potenza

محصول: لهستان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4569

سایز هاقیمت ها
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,RE050 potenza,ار اي 050 پوتانزا
بریجستون,RE050 potenza,ار اي 050 پوتانزا

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KH 27

شماره عاج(شماره گل): KH 27

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 454

سایز هاقیمت ها
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KH 27,كي اچ 27
کومهو,KH 27,كي اچ 27

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Latitude SPORT3

شماره عاج(شماره گل): Latitude SPOTR 3

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 243

سایز هاقیمت ها
295/35R21لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
315/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40ZR20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/45R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Latitude SPORT3,ليتيودي اسپرت 3

شرکت سازنده: جین یو

مدل: YU 63

شماره عاج(شماره گل): YU 63

محصول: چین

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4560

سایز هاقیمت ها
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جین یو,YU 63,واي يو 63
جین یو,YU 63,واي يو 63

شرکت سازنده: مکسس

مدل: MA P3

شماره عاج(شماره گل): MA P3

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 133

سایز هاقیمت ها
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/75R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,MA P3,ام اي پي 3

شرکت سازنده: رودستون

مدل: Nfera SU1 ZR

شماره عاج(شماره گل): Nfera SU1 ZR

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 123

سایز هاقیمت ها
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/45R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,Nfera SU1 ZR,اس يو 1
رودستون,Nfera SU1 ZR,اس يو 1

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: PHI

شماره عاج(شماره گل): PHI

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 4552

سایز هاقیمت ها
245/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,PHI ,پي اچ اي
اکسلرا,PHI ,پي اچ اي

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Energy Saver Plus

شماره عاج(شماره گل): Energy Saver Plus

محصول: اسپانیا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 277

سایز هاقیمت ها
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Energy Saver Plus,انرژی سیور پلاس

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P 7

شماره عاج(شماره گل): P 7

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 237

سایز هاقیمت ها
255/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P 7,پي 7

شرکت سازنده: نکسن

مدل: Nfera SU1

شماره عاج(شماره گل): Nfera SU1

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 259

سایز هاقیمت ها
275/40ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45ZR19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35ZR18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نکسن,Nfera SU1,ان فرا اس يو 1
نکسن,Nfera SU1,ان فرا اس يو 1

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP MAXX GT run flat

شماره عاج(شماره گل): SP MAXX GT run flat

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 378

سایز هاقیمت ها
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP  MAXX GT run flat,اس پي اسپرت مكس جي تي
دانلوپ,SP  MAXX GT run flat,اس پي اسپرت مكس جي تي

شرکت سازنده: رودستون

مدل: NFera SU1

شماره عاج(شماره گل): NFera SU1

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 463

سایز هاقیمت ها
225/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,NFera SU1,انفرا اس يو 1
رودستون,NFera SU1,انفرا اس يو 1

شرکت سازنده: کومهو

مدل: SOLUS KH25

شماره عاج(شماره گل): SOLUS KH25

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3521

سایز هاقیمت ها
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,SOLUS KH25,سولوس كي اچ 25
کومهو,SOLUS KH25,سولوس كي اچ 25

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: EP 300

شماره عاج(شماره گل): EP 300

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 395

سایز هاقیمت ها
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,EP 300,اي پي 300
بریجستون,EP 300,اي پي 300

شرکت سازنده: رودستون

مدل: N BLUE

شماره عاج(شماره گل): N BLUE

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 453

سایز هاقیمت ها
195/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,N BLUE,ان بلو
رودستون,N BLUE,ان بلو

شرکت سازنده: کومهو

مدل: PS 71

شماره عاج(شماره گل): PS 71

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3512

سایز هاقیمت ها
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,PS 71,پي اس 71
کومهو,PS 71,پي اس 71

شرکت سازنده: اکسلرا

مدل: OHI

شماره عاج(شماره گل): PHI

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3504

سایز هاقیمت ها
215/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
اکسلرا,OHI,پي اچ ار
اکسلرا,OHI,پي اچ ار

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR T4

شماره عاج(شماره گل): HTR T4

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 3499

سایز هاقیمت ها
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR T4,اچ تي آر تي 4

شرکت سازنده: نانکن

مدل: NS 20

شماره عاج(شماره گل): NS 20

محصول: تایوان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 323

سایز هاقیمت ها
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/60R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/45R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نانکن,NS 20,ان اس 20

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: SC 628

شماره عاج(شماره گل): SC 628

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 358

سایز هاقیمت ها
205/75R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,SC 628,اس سي 628

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: Cinturato P 7 MO

شماره عاج(شماره گل): Cinturato P 7 MO

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 1496

سایز هاقیمت ها
205/65R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,Cinturato P 7 MO,سينتراتور پي 7 ام او
پیرلی,Cinturato P 7 MO,سينتراتور پي 7 ام او

شرکت سازنده: میشلن

مدل: PILOT SPORT PS2

شماره عاج(شماره گل): PILOT SPORT PS2

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 244

سایز هاقیمت ها
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,PILOT SPORT PS2,پايلوت اسپرت 2

شرکت سازنده: هانکوک

مدل: Smart Plus H429

شماره عاج(شماره گل): H429

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 39

سایز هاقیمت ها
215/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
175/70R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/65R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/70R13لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/75R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/75R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/75R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
هانکوک,Smart Plus H429,اچ 429
هانکوک,Smart Plus H429,اچ 429

شرکت سازنده: نانکن

مدل: AS1

شماره عاج(شماره گل): AS1

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 1490

سایز هاقیمت ها
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نانکن,AS1,اي اس 1

شرکت سازنده: هانکوک

مدل: vintous S1 noble 2 H452

شماره عاج(شماره گل): vintous S1 noble 2 H452

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 282

سایز هاقیمت ها
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
هانکوک,vintous S1 noble 2 H452,ونتوس اس وان نوبل اچ 452

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP 50

شماره عاج(شماره گل): SP 50

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 305

سایز هاقیمت ها
255/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
315/35R20لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP 50,اس پي 50

شرکت سازنده: بلک لاین

مدل: S 806

شماره عاج(شماره گل): S 806

محصول: چین

دسته بندی: سدان

کد محصول: 376

سایز هاقیمت ها
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بلک لاین,S 806,اس 806

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: DZ 102

شماره عاج(شماره گل): DZ 102

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 485

سایز هاقیمت ها
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,DZ 102,دي زد 102
دانلوپ,DZ 102,دي زد 102

شرکت سازنده: میشلن

مدل: ENergy XM2

شماره عاج(شماره گل): Energy XM2

محصول: انگلستان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 465

سایز هاقیمت ها
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,ENergy XM2,انرژي ايكس ام 2
میشلن,ENergy XM2,انرژي ايكس ام 2

شرکت سازنده: هانکوک

مدل: Ventus V12 evo (K110)

شماره عاج(شماره گل): K110

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 32

سایز هاقیمت ها
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
هانکوک,Ventus V12 evo (K110),كي 110
هانکوک,Ventus V12 evo (K110),كي 110

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: SX 2

شماره عاج(شماره گل): SX 2

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 458

سایز هاقیمت ها
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/45لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,SX 2,اس ايكس 2
جی تی رادیال,SX 2,اس ايكس 2

شرکت سازنده: جی تی رادیال

مدل: SX 2

شماره عاج(شماره گل): SX 2

محصول: اندونزی

دسته بندی: سدان

کد محصول: 459

سایز هاقیمت ها
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
جی تی رادیال,SX 2,اس ايكس 2
جی تی رادیال,SX 2,اس ايكس 2

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR H4

شماره عاج(شماره گل): HTR H4

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 472

سایز هاقیمت ها
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR H4,اج تي آر اچ 4
سومیتوما,HTR H4,اج تي آر اچ 4

شرکت سازنده: میشلن

مدل: LATITUDE CROSS DT

شماره عاج(شماره گل): LATITUDE CROSS DT

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 242

سایز هاقیمت ها
225/65R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,LATITUDE CROSS DT,لتیتود کراس DT
میشلن,LATITUDE CROSS DT,لتیتود کراس DT

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: ADVAN sport

شماره عاج(شماره گل): ADVAN sport

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 164

سایز هاقیمت ها
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,ADVAN sport,ادون اسپرت
یوکوهاما,ADVAN sport,ادون اسپرت

شرکت سازنده: رودستون

مدل: CP 672

شماره عاج(شماره گل): CP 672

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 337

سایز هاقیمت ها
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
رودستون,CP 672,سي پي 672
رودستون,CP 672,سي پي 672

شرکت سازنده: تویو

مدل: PROXES CF2

شماره عاج(شماره گل): PROXES CF2

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 400

سایز هاقیمت ها
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
تویو,PROXES CF2,پروكسيس سي اف 2

شرکت سازنده: میشلن

مدل: +AGILIS

شماره عاج(شماره گل): + AGILIS

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 241

سایز هاقیمت ها
225/70R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,+AGILIS,اگلس +

شرکت سازنده: نانکن

مدل: ECO 2

شماره عاج(شماره گل): ECO 2

محصول: تایوان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 322

سایز هاقیمت ها
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
205/50R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
نانکن,ECO 2,اكو 2

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Energy Saver Plus

شماره عاج(شماره گل): Energy Saver Plus

محصول: ایتالیا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 415


سایز هاقیمت ها
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Energy Saver Plus,انرژی سیور پلاس

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: veuro 302

شماره عاج(شماره گل): veuro 302

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 308

سایز هاقیمت ها
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,veuro 302,ويورو 302
دانلوپ,veuro 302,ويورو 302

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: Y 356

شماره عاج(شماره گل): Y 356

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 288

سایز هاقیمت ها
195/80R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
195/80R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,Y 356,واي 356

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: CONTINENTAL contact 5

شماره عاج(شماره گل): CONTINETAL contact 5

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 406

سایز هاقیمت ها
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
255/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,CONTINENTAL contact 5,كنتنانتال كنتاك 5

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: DZ101

شماره عاج(شماره گل): DZ101

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 150

سایز هاقیمت ها
215/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
275/35R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,DZ101,دي زد101

شرکت سازنده: تویو

مدل: TOYO ne03

شماره عاج(شماره گل): TOYO NE03

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 254

سایز هاقیمت ها
185/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
تویو,TOYO ne03,تويو NE03

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Energy Saver Plus

شماره عاج(شماره گل): Energy Saver Plus

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 276

سایز هاقیمت ها
195/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Energy Saver Plus,انرژی سیور پلاس

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: VE 302

شماره عاج(شماره گل): VE 302

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 382

سایز هاقیمت ها
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,VE 302,وي اي 302

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: RE050 potenza

شماره عاج(شماره گل): RE050 potenza

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 353

سایز هاقیمت ها
285/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,RE050 potenza,ار اي 050 پوتانزا
بریجستون,RE050 potenza,ار اي 050 پوتانزا

شرکت سازنده: بریجستون

مدل: POTENZA SO01

شماره عاج(شماره گل): POTENZA SO01

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 385

سایز هاقیمت ها
275/40R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
بریجستون,POTENZA SO01,پوتانزا اس او 01
بریجستون,POTENZA SO01,پوتانزا اس او 01

شرکت سازنده: فالکن

مدل: ZE912

شماره عاج(شماره گل): ZE912

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 117

سایز هاقیمت ها
225/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
فالکن,ZE912,زد اي 912
فالکن,ZE912,زد اي 912

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Energy Saver

شماره عاج(شماره گل): Energy Saver

محصول: اسپانیا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 371

سایز هاقیمت ها
205/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Energy Saver,انرژی سیور
میشلن,Energy Saver,انرژی سیور

شرکت سازنده: لوفن

مدل: LH 01

شماره عاج(شماره گل): LH 01

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 293

سایز هاقیمت ها
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
لوفن,LH 01,ال اچ 01

شرکت سازنده: مومو

مدل: M 3 ZR

شماره عاج(شماره گل): M 3 ZR

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 366

سایز هاقیمت ها
195/45R16ناموجود
205/45R16ناموجود
205/50R16ناموجود
205/55R16ناموجود
205/40R17ناموجود
205/45R17ناموجود
205/50R17ناموجود
215/45R17ناموجود
215/50R17ناموجود
215/55R17ناموجود
225/45R17ناموجود
245/45R17ناموجود
225/40R18ناموجود
225/45R18ناموجود
235/40R18ناموجود
245/40R18ناموجود
245/45R18ناموجود
255/35R18ناموجود
مومو,M 3 ZR,ام 3 زد آر
مومو,M 3 ZR,ام 3 زد آر

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HTR 4

شماره عاج(شماره گل): HTR 4

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 363

سایز هاقیمت ها
225/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HTR 4,اج تي ار 4

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: LM 704

شماره عاج(شماره گل): LM 704

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 338

سایز هاقیمت ها
215/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,LM 704,ال ام 704
دانلوپ,LM 704,ال ام 704

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: HRT H4

شماره عاج(شماره گل): HTR H4

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 361

سایز هاقیمت ها
225/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,HRT H4,اچ تي آر اچ 4
سومیتوما,HRT H4,اچ تي آر اچ 4

شرکت سازنده: یوکوهاما

مدل: V 103

شماره عاج(شماره گل): V 103

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 271

سایز هاقیمت ها
235/55R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
یوکوهاما,V 103,وي 103
یوکوهاما,V 103,وي 103

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP SPORT 601

شماره عاج(شماره گل): SP SPORT 601

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 357

سایز هاقیمت ها
205/75R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP SPORT 601,اس پي اسپرت 601

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: P ZERO

شماره عاج(شماره گل): P ZERO

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 344

سایز هاقیمت ها
235/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
265/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,P ZERO,پي زيرو
پیرلی,P ZERO,پي زيرو

شرکت سازنده: پیرلی

مدل: PZ 4

شماره عاج(شماره گل): PZ 4

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 345

سایز هاقیمت ها
235/35R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
پیرلی,PZ 4,پي زد 4
پیرلی,PZ 4,پي زد 4

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: sumitomo HTR200

شماره عاج(شماره گل): سوميتوما HTR200

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 170

سایز هاقیمت ها
195/50R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
185/70R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,sumitomo HTR200,سوميتوما اچ تي ار 200

شرکت سازنده: گوناگون

مدل: TRIANGEL TH201

شماره عاج(شماره گل): TRIANGLE TH201

محصول: چین

دسته بندی: سدان

کد محصول: 315

سایز هاقیمت ها
225/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
گوناگون,TRIANGEL TH201,تي اچ 201

شرکت سازنده: دانلوپ

مدل: SP SPORT 01

شماره عاج(شماره گل): SP SPORT 01

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 307

سایز هاقیمت ها
225/45R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
دانلوپ,SP SPORT 01,اس پي اسپرت 01

شرکت سازنده: میشلن

مدل: Energy Saver Plus

شماره عاج(شماره گل): Energy Saver Plus

محصول: ایتالیا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 278

سایز هاقیمت ها
205/60R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,Energy Saver Plus,انرژی سیور پلاس

شرکت سازنده: میشلن

مدل: XM 2

شماره عاج(شماره گل): XM 2

محصول: آلمان

دسته بندی: سدان

کد محصول: 275

سایز هاقیمت ها
185/65R15لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,XM 2,ايكس ام 2

شرکت سازنده: میشلن

مدل: ENERGY XM2

شماره عاج(شماره گل): ENERGY XM2

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 240

سایز هاقیمت ها
195/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,ENERGY XM2,انرژي MX2

شرکت سازنده: میشلن

مدل: PILOT CUP 2

شماره عاج(شماره گل): PILOT CUP 2

محصول: اروپا

دسته بندی: سدان

کد محصول: 245

سایز هاقیمت ها
305/30R19لطفا تماس بگیرید 33567391-021
میشلن,PILOT CUP 2,پايلوت CUP2

شرکت سازنده: سومیتوما

مدل: sumitomo HTRZ3

شماره عاج(شماره گل): sumitomo HTRZ3

محصول: ژاپن

دسته بندی: سدان

کد محصول: 231

سایز هاقیمت ها
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
سومیتوما,sumitomo HTRZ3,سوميتوما اچ تي ار زد 3

شرکت سازنده: کومهو

مدل: KU 19

شماره عاج(شماره گل): KU 19

محصول: کره

دسته بندی: سدان

کد محصول: 216

سایز هاقیمت ها
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
کومهو,KU 19,كي يو 19

شرکت سازنده: مکسس

مدل: P2

شماره عاج(شماره گل): P2

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 132

سایز هاقیمت ها
205/60R14لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,P2,پي 2

شرکت سازنده: مکسس

مدل: PROR1

شماره عاج(شماره گل): PROR1

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 140

سایز هاقیمت ها
225/45R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/50R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
245/40R18لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,PROR1,پي ار او 1

شرکت سازنده: مکسس

مدل: P

شماره عاج(شماره گل): P

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 135

سایز هاقیمت ها
215/50R17لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,P,پي

شرکت سازنده: مکسس

مدل: 511

شماره عاج(شماره گل): 511

محصول: تایلند

دسته بندی: سدان

کد محصول: 136

سایز هاقیمت ها
215/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/55R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
225/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
235/60R16لطفا تماس بگیرید 33567391-021
مکسس,511,511