لاستیک های سدان - فروشگاه لاستیک تاپ تایر


مشخصات
برند نانکن
مدل AS1
شماره عاج(شماره گل) AS1
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 1490
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30R21

مشخصات
برند جی تی رادیال
مدل champiro HPY
شماره عاج(شماره گل) champiro HPY
محصول اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 174
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX TT
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX TT
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 151
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR900
شماره عاج(شماره گل) HTR900
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 470
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند کومهو
مدل Solus HS51
شماره عاج(شماره گل) Solus HS51
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4682
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند کومهو
مدل ECSTA KU27
شماره عاج(شماره گل) ECSTA KU27
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4545
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند کومهو
مدل HS 41
شماره عاج(شماره گل) HS 41
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4593
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند اکسلرا
مدل accelera PHI R XL
شماره عاج(شماره گل) اكسلرا PHI R XL
محصول اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 160
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30ZR19

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX 050 PLUS
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX 050 PLUS
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4630
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX 050
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX 050
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 417
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند هانکوک
مدل Ventus Prime2 K115
شماره عاج(شماره گل) K115
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 16
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند کومهو
مدل HS11
شماره عاج(شماره گل) HS11
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 474
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند کومهو
مدل Solus KH17
شماره عاج(شماره گل) KH17
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 62
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند فالکن
مدل FK 453 ZR
شماره عاج(شماره گل) FK453 ZR
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 131
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR900
شماره عاج(شماره گل) HTR900
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4688
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14

مشخصات
برند گوناگون
مدل J.PLANET CP672
شماره عاج(شماره گل) J.PLANET CP672
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4648
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRIANGEL TR918
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TR918
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4685
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R15

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRIANGEL TR928
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TR928
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4687
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRIANGEL TE301
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TE301
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4686
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRIANGEL TH201
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TH201
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4683
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO
شماره عاج(شماره گل) P ZERO
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 236
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل E70B
شماره عاج(شماره گل) E70B
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 51
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند رودستون
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 55
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند اکسلرا
مدل PHI
شماره عاج(شماره گل) PHI
محصول اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 4552
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند میشلن
مدل PRIMACY 4
شماره عاج(شماره گل) Primacy 4
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 4680
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP MAXX GT run flat
شماره عاج(شماره گل) SP MAXX GT run flat
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 378
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19

مشخصات
برند دانلوپ
مدل LM 704
شماره عاج(شماره گل) LM 704
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 338
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT LM705
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT LM705
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4679
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند رودستون
مدل Nfera SU1 ZR
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1 ZR
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 123
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل CONTINENTAL contact 5 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 5 RUN FLAT
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 414
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند گوناگون
مدل J.PLANET CP672
شماره عاج(شماره گل) J.PLANET CP672
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4676
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل COMFORSER CF710
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF710
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4675
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند دانلوپ
مدل DZ 102
شماره عاج(شماره گل) DZ 102
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 485
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند گوناگون
مدل GOOD YEAR Eagle F1
شماره عاج(شماره گل) GOOD YEAR Eagle F1
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 4613
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20

مشخصات
برند مکسس
مدل P2
شماره عاج(شماره گل) P2
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 132
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTRZ3 ZR
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3 ZR
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 260
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند دانلوپ
مدل LM 704
شماره عاج(شماره گل) LM 704
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 149
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R17

مشخصات
برند میشلن
مدل Pilot Sport 3
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 3
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 246
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/50R20

مشخصات
برند گوناگون
مدل GREN LANDER XL56
شماره عاج(شماره گل) GREN LANDER XL56
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4612
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند جی تی تایر
مدل T 20
شماره عاج(شماره گل) T 20
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 281
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند کومهو
مدل ECSTA PS 71
شماره عاج(شماره گل) ECSTA PS 71
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4526
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند هانکوک
مدل vintous S1 noble 2 H452
شماره عاج(شماره گل) vintous S1 noble 2 H452
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 282
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند نکسن
مدل CP 643 a
شماره عاج(شماره گل) CP 643 a
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 360
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند بریجستون
مدل Turanza T 001
شماره عاج(شماره گل) Trunza T 001
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 3498
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17

مشخصات
برند کومهو
مدل TA 31
شماره عاج(شماره گل) TA 31
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 404
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند کومهو
مدل ECSTA PS91
شماره عاج(شماره گل) ECSTA PS91
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4596
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند گوناگون
مدل OHTSU FP1000
شماره عاج(شماره گل) OHTSU FP1000
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 4548
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند نکسن
مدل Nfera SU1 ZR
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1 ZR
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4555
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16

مشخصات
برند لاسا
مدل COMPETUS HP
شماره عاج(شماره گل) COMPETUS HP
محصول ترکیه
دسته بندی سدان
کد محصول 4543
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند نکسن
مدل Nfera SU1
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 259
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19

مشخصات
برند فالکن
مدل ZE914
شماره عاج(شماره گل) ZE914
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 120
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند گوناگون
مدل PETLAS PT431
شماره عاج(شماره گل) PETLAS PT431
محصول ترکیه
دسته بندی سدان
کد محصول 4633
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند گوناگون
مدل PETLAS PT741
شماره عاج(شماره گل) PETLAS PT741
محصول ترکیه
دسته بندی سدان
کد محصول 4632
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
محصول ایتالیا
دسته بندی سدان
کد محصول 415
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند فالکن
مدل HT01
شماره عاج(شماره گل) HT01
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 214
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند پیرلی
مدل RUN FLAT P7
شماره عاج(شماره گل) RUN FLAT P7
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 238
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18

مشخصات
برند جی تی رادیال
مدل BAX2
شماره عاج(شماره گل) BAX2
محصول اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 4626
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند هانکوک
مدل Smart Plus H429
شماره عاج(شماره گل) H429
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 39
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند مارشال
مدل Solus MH20
شماره عاج(شماره گل) SOLUS MH20
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4615
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند بریجستون
مدل POTENZA SO01
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 394
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) sumitomo HTRZ3
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 171
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل TRUNZA T001
شماره عاج(شماره گل) Trunza T 001
محصول فرانسه
دسته بندی سدان
کد محصول 4608
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند فالکن
مدل Ziex ZE-912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 46
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند کومهو
مدل TA 71
شماره عاج(شماره گل) TA 71
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3519
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند بریجستون
مدل EP 300
شماره عاج(شماره گل) EP 300
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 390
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند تویو
مدل PXCF2S
شماره عاج(شماره گل) PXCF2S
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4600
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند میشلن
مدل Primacy 3
شماره عاج(شماره گل) Primacy 3
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 373
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند بریجستون
مدل TURANZA ER300
شماره عاج(شماره گل) TURANZA ER300
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4588
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR 200
شماره عاج(شماره گل) HTR 200
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 340
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند میشلن
مدل Latitude SPORT
شماره عاج(شماره گل) Latitude SPOTR
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 4571
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل RE050 potenza
شماره عاج(شماره گل) RE050 potenza
محصول لهستان
دسته بندی سدان
کد محصول 4569
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند کومهو
مدل KH 27
شماره عاج(شماره گل) KH 27
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 454
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند میشلن
مدل Latitude SPORT3
شماره عاج(شماره گل) Latitude SPOTR 3
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 243
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند جین یو
مدل YU 63
شماره عاج(شماره گل) YU 63
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4560
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17

مشخصات
برند مکسس
مدل MA P3
شماره عاج(شماره گل) MA P3
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 133
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
محصول اسپانیا
دسته بندی سدان
کد محصول 277
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند پیرلی
مدل P 7
شماره عاج(شماره گل) P 7
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 237
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18

مشخصات
برند رودستون
مدل NFera SU1
شماره عاج(شماره گل) NFera SU1
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 463
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18

مشخصات
برند کومهو
مدل SOLUS KH25
شماره عاج(شماره گل) SOLUS KH25
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3521
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18

مشخصات
برند بریجستون
مدل EP 300
شماره عاج(شماره گل) EP 300
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 395
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند رودستون
مدل N BLUE
شماره عاج(شماره گل) N BLUE
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 453
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند کومهو
مدل PS 71
شماره عاج(شماره گل) PS 71
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3512
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19

مشخصات
برند اکسلرا
مدل OHI
شماره عاج(شماره گل) PHI
محصول اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 3504
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR T4
شماره عاج(شماره گل) HTR T4
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 3499
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند نانکن
مدل NS 20
شماره عاج(شماره گل) NS 20
محصول تایوان
دسته بندی سدان
کد محصول 323
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند سومیتوما
مدل SC 628
شماره عاج(شماره گل) SC 628
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 358
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند پیرلی
مدل Cinturato P 7 MO
شماره عاج(شماره گل) Cinturato P 7 MO
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 1496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18

مشخصات
برند میشلن
مدل PILOT SPORT PS2
شماره عاج(شماره گل) PILOT SPORT PS2
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 244
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP 50
شماره عاج(شماره گل) SP 50
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 305
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند بلک لاین
مدل S 806
شماره عاج(شماره گل) S 806
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 376
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19

مشخصات
برند میشلن
مدل ENergy XM2
شماره عاج(شماره گل) Energy XM2
محصول انگلستان
دسته بندی سدان
کد محصول 465
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند هانکوک
مدل Ventus V12 evo (K110)
شماره عاج(شماره گل) K110
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 32
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند جی تی رادیال
مدل SX 2
شماره عاج(شماره گل) SX 2
محصول اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 458
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45

مشخصات
برند جی تی رادیال
مدل SX 2
شماره عاج(شماره گل) SX 2
محصول اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 459
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR H4
شماره عاج(شماره گل) HTR H4
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 472
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند میشلن
مدل LATITUDE CROSS DT
شماره عاج(شماره گل) LATITUDE CROSS DT
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 242
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل ADVAN sport
شماره عاج(شماره گل) ADVAN sport
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 164
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند رودستون
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 337
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند تویو
مدل PROXES CF2
شماره عاج(شماره گل) PROXES CF2
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 400
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند میشلن
مدل +AGILIS
شماره عاج(شماره گل) + AGILIS
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 241
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15

مشخصات
برند نانکن
مدل ECO 2
شماره عاج(شماره گل) ECO 2
محصول تایوان
دسته بندی سدان
کد محصول 322
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل veuro 302
شماره عاج(شماره گل) veuro 302
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 308
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل Y 356
شماره عاج(شماره گل) Y 356
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 288
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15

مشخصات
برند گوناگون
مدل CONTINENTAL contact 5
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 5
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 406
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل DZ101
شماره عاج(شماره گل) DZ101
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 150
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18

مشخصات
برند تویو
مدل TOYO ne03
شماره عاج(شماره گل) TOYO NE03
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 254
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14

مشخصات
برند میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 276
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15

مشخصات
برند دانلوپ
مدل VE 302
شماره عاج(شماره گل) VE 302
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 382
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17

مشخصات
برند بریجستون
مدل RE050 potenza
شماره عاج(شماره گل) RE050 potenza
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 353
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30R19

مشخصات
برند بریجستون
مدل POTENZA SO01
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 385
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند فالکن
مدل ZE912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 117
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند میشلن
مدل Energy Saver
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver
محصول اسپانیا
دسته بندی سدان
کد محصول 371
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند لوفن
مدل LH 01
شماره عاج(شماره گل) LH 01
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 293
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند مومو
مدل M 3 ZR
شماره عاج(شماره گل) M 3 ZR
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 366
قیمت (ریال)سایز
195/45R16
205/40R17
205/45R16
205/45R17
205/50R16
205/50R17
205/55R16
215/45R17
215/50R17
215/55R17
225/40R18
225/45R17
225/45R18
235/40R18
245/40R18
245/45R17
245/45R18
255/35R18

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HTR 4
شماره عاج(شماره گل) HTR 4
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 363
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R15

مشخصات
برند سومیتوما
مدل HRT H4
شماره عاج(شماره گل) HTR H4
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 361
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند یوکوهاما
مدل V 103
شماره عاج(شماره گل) V 103
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 271
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT 601
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT 601
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 357
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند پیرلی
مدل P ZERO
شماره عاج(شماره گل) P ZERO
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 344
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R19

مشخصات
برند پیرلی
مدل PZ 4
شماره عاج(شماره گل) PZ 4
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 345
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19

مشخصات
برند سومیتوما
مدل sumitomo HTR200
شماره عاج(شماره گل) سوميتوما HTR200
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 170
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15

مشخصات
برند گوناگون
مدل TRIANGEL TH201
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TH201
محصول چین
دسته بندی سدان
کد محصول 315
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18

مشخصات
برند دانلوپ
مدل SP SPORT 01
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT 01
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 307
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17

مشخصات
برند میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
محصول ایتالیا
دسته بندی سدان
کد محصول 278
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند میشلن
مدل XM 2
شماره عاج(شماره گل) XM 2
محصول آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 275
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند میشلن
مدل ENERGY XM2
شماره عاج(شماره گل) ENERGY XM2
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 240
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14

مشخصات
برند میشلن
مدل PILOT CUP 2
شماره عاج(شماره گل) PILOT CUP 2
محصول اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 245
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/30R19

مشخصات
برند سومیتوما
مدل sumitomo HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) sumitomo HTRZ3
محصول ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 231
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند کومهو
مدل KU 19
شماره عاج(شماره گل) KU 19
محصول کره
دسته بندی سدان
کد محصول 216
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند مکسس
مدل PROR1
شماره عاج(شماره گل) PROR1
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 140
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند مکسس
مدل P
شماره عاج(شماره گل) P
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 135
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند مکسس
مدل 511
شماره عاج(شماره گل) 511
محصول تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 136
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16