لاستیک های سدان


مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX 050
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX 050
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 417
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55ZR16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55ZR16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35ZR20

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Ventus K114
شماره عاج(شماره گل) K114
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 14
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 76
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل ECSTA HS51
شماره عاج(شماره گل) ECSTA HS51
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 64
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Optimo H426
شماره عاج(شماره گل) H426
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 17
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل champiro HPY
شماره عاج(شماره گل) champiro HPY
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 174
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل ECSTA KU27
شماره عاج(شماره گل) ECSTA KU27
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4545
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند J.Planet
جی پلانت
مدل J.PLANET CP672
شماره عاج(شماره گل) J.PLANET CP672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4648
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Ventus Prime2 K115
شماره عاج(شماره گل) K115
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 16
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل D 697
شماره عاج(شماره گل) D 697
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 4804
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R15

مشخصات
برند Comforser
کامفورسر
مدل COMFORSER CF700
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF700
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4525
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل FK 453 ZR
شماره عاج(شماره گل) FK453 ZR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 131
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل TA 31
شماره عاج(شماره گل) TA 31
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 404
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل N priz RH8
شماره عاج(شماره گل) RH 8
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 77
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل CP 643 a
شماره عاج(شماره گل) CP 643 a
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 360
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل E70B
شماره عاج(شماره گل) E70B
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 51
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX 050 PLUS
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX 050 PLUS
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4795
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 73
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SX 2
شماره عاج(شماره گل) SX 2
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 458
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL21
شماره عاج(شماره گل) KL21
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 118
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل HS 41
شماره عاج(شماره گل) HS 41
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4593
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل accelera PHI R XL
شماره عاج(شماره گل) اكسلرا PHI R XL
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 160
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30ZR19

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل Solus KH17
شماره عاج(شماره گل) KH17
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 62
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR900
شماره عاج(شماره گل) HTR900
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 470
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 55
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل TURANZA T001
شماره عاج(شماره گل) TURANZA T001
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4800
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل LM 702
شماره عاج(شماره گل) LM 702
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 370
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Triangle
تراینگل
مدل TR918
شماره عاج(شماره گل) TR918
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4799
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP 601
شماره عاج(شماره گل) SP 601
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 319
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل LM 704
شماره عاج(شماره گل) LM 704
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 149
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R17

مشخصات
برند Firestone
فایرستون
مدل GTA
شماره عاج(شماره گل) GTA
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4798
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Primacy 3
شماره عاج(شماره گل) Primacy 3
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 24
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل HS11
شماره عاج(شماره گل) HS11
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 474
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل Champiro ECO
شماره عاج(شماره گل) ECO
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 172
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود165/80R13
ناموجود175/60R13
ناموجود175/70R13
ناموجود185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند J.Planet
جی پلانت
مدل J.PLANET CP672
شماره عاج(شماره گل) J.PLANET CP672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4676
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Dynapro HP2 (RA33)
شماره عاج(شماره گل) Dynapro HP2 RA33
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 38
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) 581
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 69
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند Petlas
پتلاس
مدل PETLAS PT431
شماره عاج(شماره گل) PETLAS PT431
کشور تولید کننده ترکیه
دسته بندی سدان
کد محصول 4633
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل KINERGY ECO(K425)
شماره عاج(شماره گل) K425
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 40
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Optimo K415
شماره عاج(شماره گل) k415
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 12
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-02122/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل N BLUE
شماره عاج(شماره گل) N BLUE
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4554
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Chaoyang
چائویانگ
مدل SA57
شماره عاج(شماره گل) SA57
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4794
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P ZERO
شماره عاج(شماره گل) P ZERO
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 236
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21

مشخصات
برند Comforser
کامفورسر
مدل CF 2000
شماره عاج(شماره گل) CF 2000
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4791
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Nfera RU1
شماره عاج(شماره گل) Nfera RU1
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4793
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل PS31
شماره عاج(شماره گل) PS31
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4792
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17

مشخصات
برند Ohtsu
اتسو
مدل OHTSU FP1000
شماره عاج(شماره گل) OHTSU FP1000
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 4548
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل ECSTA PS 71
شماره عاج(شماره گل) ECSTA PS 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4526
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX 050 PLUS
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX 050 PLUS
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4630
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل LM704
شماره عاج(شماره گل) LM704
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 59
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Triangle
تراینگل
مدل TRIANGLE TH201
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TH201
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4683
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver
کشور تولید کننده ایتالیا
دسته بندی سدان
کد محصول 18
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15

مشخصات
برند Luccini
لوسینی
مدل lucd
شماره عاج(شماره گل) lucd
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4697
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل BluE arth A
شماره عاج(شماره گل) BLUE arth A
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4716
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل HTX /RH5
شماره عاج(شماره گل) HTX
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 68
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل Nfera SU1 ZR
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1 ZR
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 123
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Comforser
کامفورسر
مدل COMFORSER CF 510
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF 510
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4618
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل ZE914
شماره عاج(شماره گل) ZE914
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 120
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Pilot Sport 3
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 3
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 246
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/50R20

مشخصات
پیشنهاد ویژه
برند Michelin
میشلن
مدل PRIMACY 4
شماره عاج(شماره گل) Primacy 4
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 4680
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Pilot Sport 4
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 4
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 28
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Nfera SU1
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 259
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35ZR18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR19

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل GTX PRO
شماره عاج(شماره گل) GTX PRO
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 177
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل RUN FLAT P7
شماره عاج(شماره گل) RUN FLAT P7
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 238
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل PHI
شماره عاج(شماره گل) PHI
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 4552
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل AS1
شماره عاج(شماره گل) AS1
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 1490
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل NS 20
شماره عاج(شماره گل) NS 20
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی سدان
کد محصول 323
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTRZ3 ZR
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3 ZR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 260
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Continental
کنتیننتال
مدل CONTACT 6
شماره عاج(شماره گل) CONTACT 6
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 4722
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل vintous S1 noble 2 H452
شماره عاج(شماره گل) vintous S1 noble 2 H452
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 282
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل M3 Synergy
شماره عاج(شماره گل) M3 Synergy
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی سدان
کد محصول 79
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/70R13

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KR 26
شماره عاج(شماره گل) KR 26
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 81
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MH12
شماره عاج(شماره گل) MH12
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 199
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/60R13
ناموجود185/65R15

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MH11
شماره عاج(شماره گل) MH11
کشور تولید کننده ویتنام
دسته بندی سدان
کد محصول 210
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
ناموجود185/65R14
ناموجود185/65R15

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MH12
شماره عاج(شماره گل) MH12
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 211
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/70R13

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل K 715
شماره عاج(شماره گل) K 715
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 283
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود165/80R13

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Optimo K715
شماره عاج(شماره گل) K715
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 41
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود165/80R13

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل Ziex ZE-912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 47
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/60R13
ناموجود205/60R13

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KR 26
شماره عاج(شماره گل) KR 26
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3500
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13

مشخصات
برند Laufenn
لوفن
مدل LH 41
شماره عاج(شماره گل) LH 41
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 292
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/60R13
ناموجود185/65R14
ناموجود185/65R15
ناموجود195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP 661
شماره عاج(شماره گل) CP 661
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 54
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/70R13
ناموجود185/70R13

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل OPTIMO ME02 K424
شماره عاج(شماره گل) OPTIMO ME02 K424
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 284
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/60R13
ناموجود185/65R14
ناموجود185/65R15
ناموجود195/60R15
ناموجود205/60R14
ناموجود205/60R15
ناموجود205/65R14

مشخصات
برند Blacklion
بلک لاین
مدل BH15
شماره عاج(شماره گل) BH15
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 95
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/65R13
ناموجود175/60R13
ناموجود175/70R13
ناموجود185/65R14
ناموجود185/70R13
ناموجود195/50R16
ناموجود205/60R14
ناموجود205/60R15
ناموجود215/55R16

مشخصات
برند Giti
جی تی
مدل T 20
شماره عاج(شماره گل) T 20
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 281
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/60R14
ناموجود165/65R13
ناموجود175/60R13
ناموجود175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
ناموجود185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
ناموجود185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل VENTUS evo K117
شماره عاج(شماره گل) VENTUS evo K117
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4695
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SUMITOMO ASP01
شماره عاج(شماره گل) SUMITOMO ASP01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 227
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل TURANZA ER300
شماره عاج(شماره گل) TURANZA ER300
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4588
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
کشور تولید کننده ایتالیا
دسته بندی سدان
کد محصول 415
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل Ecsta PS71
شماره عاج(شماره گل) Ecsta PS71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4715
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) HT/SUV
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 66
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل BLUEARTH ES32
شماره عاج(شماره گل) BLUEARTH ES32
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4698
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) sumitomo HTRZ3
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 171
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX TT
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX TT
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 151
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R20

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل Solus HS51
شماره عاج(شماره گل) Solus HS51
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4682
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR900
شماره عاج(شماره گل) HTR900
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4688
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14

مشخصات
برند Triangle
تراینگل
مدل TRIANGLE TR918
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TR918
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4685
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R15

مشخصات
برند Triangle
تراینگل
مدل TRIANGLE TR928
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TR928
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4687
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Triangle
تراینگل
مدل TRIANGLE TE301
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TE301
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4686
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) HTRZ3
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 247
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/55R20

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KU 31
شماره عاج(شماره گل) KU 31
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 85
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT MAXX
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT MAXX
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 226
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP MAXX GT run flat
شماره عاج(شماره گل) SP MAXX GT run flat
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 378
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل LM 704
شماره عاج(شماره گل) LM 704
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 338
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT LM705
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT LM705
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4679
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند Continental
کنتیننتال
مدل CONTINENTAL contact 5 RUN FLAT
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 5 RUN FLAT
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 414
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20

مشخصات
برند Comforser
کامفورسر
مدل COMFORSER CF710
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF710
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4675
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل DZ 102
شماره عاج(شماره گل) DZ 102
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 485
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند Goodyear
گودیر
مدل GOOD YEAR Eagle F1
شماره عاج(شماره گل) GOOD YEAR Eagle F1
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 4613
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/30R20

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل P2
شماره عاج(شماره گل) P2
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 132
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Pilot Sport 3
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 3
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 23
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R19

مشخصات
برند Grenlander
گرن لندر
مدل GREN LANDER XL56
شماره عاج(شماره گل) GREN LANDER XL56
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4612
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MU12
شماره عاج(شماره گل) MU12
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 187
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل Turanza T 001
شماره عاج(شماره گل) Trunza T 001
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 3498
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) HTX
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 65
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل ECSTA PS91
شماره عاج(شماره گل) ECSTA PS91
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4596
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل Nfera SU1 ZR
شماره عاج(شماره گل) Nfera SU1 ZR
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4555
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16

مشخصات
برند Lassa
لاسا
مدل COMPETUS HP
شماره عاج(شماره گل) COMPETUS HP
کشور تولید کننده ترکیه
دسته بندی سدان
کد محصول 4543
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند Petlas
پتلاس
مدل PETLAS PT741
شماره عاج(شماره گل) PETLAS PT741
کشور تولید کننده ترکیه
دسته بندی سدان
کد محصول 4632
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Petlas
پتلاس
مدل PETLAS PT515
شماره عاج(شماره گل) PETLAS PT515
کشور تولید کننده ترکیه
دسته بندی سدان
کد محصول 4631
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل OPTIMO ME02 K424
شماره عاج(شماره گل) K424
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 36
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل HT01
شماره عاج(شماره گل) HT01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 214
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/50R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KU39
شماره عاج(شماره گل) ku39
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 93
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل BAX2
شماره عاج(شماره گل) BAX2
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 4626
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Comforser
کامفورسر
مدل COMFORSER CF710
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF710
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4620
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Smart Plus H429
شماره عاج(شماره گل) H429
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 39
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل Solus MH20
شماره عاج(شماره گل) SOLUS MH20
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 4615
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل POTENZA SO01
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 394
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل N5000plus
شماره عاج(شماره گل) N5000plus
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 124
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل TRUNZA T001
شماره عاج(شماره گل) Trunza T 001
کشور تولید کننده فرانسه
دسته بندی سدان
کد محصول 4608
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل Ziex ZE-912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 46
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Comforser
کامفورسر
مدل COMFORSER CF 510
شماره عاج(شماره گل) COMFORSER CF 510
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4605
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل HP91 ZR
شماره عاج(شماره گل) HP91 ZR
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 200
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/65R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل TA 71
شماره عاج(شماره گل) TA 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3519
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل EP 300
شماره عاج(شماره گل) EP 300
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 390
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل PXCF2S
شماره عاج(شماره گل) PXCF2S
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 4600
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل H 429
شماره عاج(شماره گل) H429
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 285
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/75R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Primacy 3
شماره عاج(شماره گل) Primacy 3
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 373
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR 200
شماره عاج(شماره گل) HTR 200
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 340
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل CDR
شماره عاج(شماره گل) CDR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 50
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KH 11
شماره عاج(شماره گل) KH 11
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 84
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Latitude SPORT
شماره عاج(شماره گل) Latitude SPOTR
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 4571
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل RE050 potenza
شماره عاج(شماره گل) RE050 potenza
کشور تولید کننده لهستان
دسته بندی سدان
کد محصول 4569
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KH 27
شماره عاج(شماره گل) KH 27
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 454
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Latitude SPORT3
شماره عاج(شماره گل) Latitude SPOTR 3
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 243
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40ZR20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/45R20
لطفا تماس بگیرید 33567391-021295/35R21
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل YU 63
شماره عاج(شماره گل) YU 63
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 4560
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KH 15
شماره عاج(شماره گل) KH 15
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 82
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل MA P3
شماره عاج(شماره گل) MA P3
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 133
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
کشور تولید کننده اسپانیا
دسته بندی سدان
کد محصول 277
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل OPTIMO K406
شماره عاج(شماره گل) K406
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 44
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P 7
شماره عاج(شماره گل) P 7
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 237
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R18

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Latitude Cross
شماره عاج(شماره گل) Latitude Cross
کشور تولید کننده فرانسه
دسته بندی سدان
کد محصول 25
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Ventus V12 evo2 K120
شماره عاج(شماره گل) K120
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 37
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN MT
شماره عاج(شماره گل) ROADIAN MT
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 126
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/75R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/85R16

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل NFera SU1
شماره عاج(شماره گل) NFera SU1
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 463
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KL51
شماره عاج(شماره گل) KL51
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 196
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/65R17

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KR21
شماره عاج(شماره گل) KR21
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 204
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل SOLUS KH25
شماره عاج(شماره گل) SOLUS KH25
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3521
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل EP 300
شماره عاج(شماره گل) EP 300
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 395
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل N BLUE
شماره عاج(شماره گل) N BLUE
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 453
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل PS 71
شماره عاج(شماره گل) PS 71
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 3512
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R19

مشخصات
برند Accelera
اکسلرا
مدل OHI
شماره عاج(شماره گل) PHI
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 3504
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR T4
شماره عاج(شماره گل) HTR T4
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 3499
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل SC 628
شماره عاج(شماره گل) SC 628
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 358
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل Cinturato P 7 MO
شماره عاج(شماره گل) Cinturato P 7 MO
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 1496
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/45R18

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل PILOT SPORT PS2
شماره عاج(شماره گل) PILOT SPORT PS2
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 244
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP 50
شماره عاج(شماره گل) SP 50
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 305
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/40R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021315/35R20

مشخصات
برند Blacklion
بلک لاین
مدل S 806
شماره عاج(شماره گل) S 806
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 376
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R19

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل D33
شماره عاج(شماره گل) D33
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 129
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/70R16

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل ENergy XM2
شماره عاج(شماره گل) Energy XM2
کشور تولید کننده انگلستان
دسته بندی سدان
کد محصول 465
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Ventus V12 evo (K110)
شماره عاج(شماره گل) K110
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 32
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل CHAMPIRO SX2
شماره عاج(شماره گل) SX2
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 176
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SX 2
شماره عاج(شماره گل) SX 2
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 459
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR H4
شماره عاج(شماره گل) HTR H4
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 472
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل LATITUDE CROSS DT
شماره عاج(شماره گل) LATITUDE CROSS DT
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 242
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/65R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل ADVAN sport
شماره عاج(شماره گل) ADVAN sport
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 164
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP 672
شماره عاج(شماره گل) CP 672
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 337
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP 490
شماره عاج(شماره گل) SP 490
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 61
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل PROXES CF2
شماره عاج(شماره گل) PROXES CF2
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 400
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل +AGILIS
شماره عاج(شماره گل) + AGILIS
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 241
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل CP641
شماره عاج(شماره گل) CP 641
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 57
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R13

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل SDR
شماره عاج(شماره گل) SDR
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 53
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16

مشخصات
برند Nankang
نانکن
مدل ECO 2
شماره عاج(شماره گل) ECO 2
کشور تولید کننده تایوان
دسته بندی سدان
کد محصول 322
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KL12
شماره عاج(شماره گل) KL12
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 94
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/55R16

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل veuro 302
شماره عاج(شماره گل) veuro 302
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 308
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT 300
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT 300
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 372
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل Y 356
شماره عاج(شماره گل) Y 356
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 288
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/80R15

مشخصات
برند Continental
کنتیننتال
مدل CONTINENTAL contact 5
شماره عاج(شماره گل) CONTINETAL contact 5
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 406
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل FK07U
شماره عاج(شماره گل) FK07U
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 233
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل DZ101
شماره عاج(شماره گل) DZ101
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 150
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/35R18

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver
کشور تولید کننده ایتالیا
دسته بندی سدان
کد محصول 19
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل EP 150
شماره عاج(شماره گل) EP 150
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 389
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Kinergy GT H436
شماره عاج(شماره گل) H436
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 43
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Toyo
تویو
مدل TOYO ne03
شماره عاج(شماره گل) TOYO NE03
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 254
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/60R14

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل 866
شماره عاج(شماره گل) 866
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 42
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13

مشخصات
برند Hankook
هانکوک
مدل Vantra LT(RA18)
شماره عاج(شماره گل) RA18
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 35
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/70R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 276
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل VE 302
شماره عاج(شماره گل) VE 302
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 382
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل RE050 potenza
شماره عاج(شماره گل) RE050 potenza
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 353
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021285/30R19

مشخصات
برند Bridgestone
بریجستون
مدل POTENZA SO01
شماره عاج(شماره گل) POTENZA SO01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 385
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/40R19

مشخصات
برند Falken
فالکن
مدل ZE912
شماره عاج(شماره گل) ZE912
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 117
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R18

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل AT20
شماره عاج(شماره گل) AT20
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 121
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Primacy HP
شماره عاج(شماره گل) Primacy HP
کشور تولید کننده فرانسه
دسته بندی سدان
کد محصول 26
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل A539
شماره عاج(شماره گل) A539
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 48
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver
کشور تولید کننده اسپانیا
دسته بندی سدان
کد محصول 371
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Laufenn
لوفن
مدل LH 01
شماره عاج(شماره گل) LH 01
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 293
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Blacklion
بلک لاین
مدل BU 66
شماره عاج(شماره گل) BU 66
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 314
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند Momo
مومو
مدل M 3 ZR
شماره عاج(شماره گل) M 3 ZR
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 366
قیمت (ریال)سایز
ناموجود195/45R16
ناموجود205/40R17
ناموجود205/45R16
ناموجود205/45R17
ناموجود205/50R16
ناموجود205/50R17
ناموجود205/55R16
ناموجود215/45R17
ناموجود215/50R17
ناموجود215/55R17
ناموجود225/40R18
ناموجود225/45R17
ناموجود225/45R18
ناموجود235/40R18
ناموجود245/40R18
ناموجود245/45R17
ناموجود245/45R18
ناموجود255/35R18

مشخصات
برند Momo
مومو
مدل M 3
شماره عاج(شماره گل) M 3
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 365
قیمت (ریال)سایز
ناموجود195/45R16

مشخصات
برند Momo
مومو
مدل M 1
شماره عاج(شماره گل) M 1
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 369
قیمت (ریال)سایز
ناموجود165/60R14

مشخصات
برند Momo
مومو
مدل M 2
شماره عاج(شماره گل) M 2
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 364
قیمت (ریال)سایز
ناموجود185/65R14
ناموجود185/65R15
ناموجود195/55R15
ناموجود205/60R15
ناموجود215/60R16
ناموجود215/65R16

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR 4
شماره عاج(شماره گل) HTR 4
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 363
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HRT H4
شماره عاج(شماره گل) HTR H4
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 361
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل V 103
شماره عاج(شماره گل) V 103
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 271
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT 601
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT 601
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 357
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/75R14

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل P ZERO
شماره عاج(شماره گل) P ZERO
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 344
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/35R19

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MU11
شماره عاج(شماره گل) MU11
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 183
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/50R16

مشخصات
برند Pirelli
پیرلی
مدل PZ 4
شماره عاج(شماره گل) PZ 4
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 345
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/35R19

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KH35
شماره عاج(شماره گل) KH53
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 208
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل sumitomo HTR200
شماره عاج(شماره گل) سوميتوما HTR200
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 170
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/50R15

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل HTR 200
شماره عاج(شماره گل) HTR 200
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 334
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R15

مشخصات
برند Triangle
تراینگل
مدل TRIANGLE TH201
شماره عاج(شماره گل) TRIANGLE TH201
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 315
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YH 18
شماره عاج(شماره گل) JINYU YH 18
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 313
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16

مشخصات
برند Jinyu
جین یو
مدل JINYU YH12
شماره عاج(شماره گل) JINYU YH 12
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 312
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/45R16

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل SP SPORT 01
شماره عاج(شماره گل) SP SPORT 01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 307
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KU 33
شماره عاج(شماره گل) KU 33
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 83
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل HTX
شماره عاج(شماره گل) HTX
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 119
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Yokohama
یوکوهاما
مدل A 01
شماره عاج(شماره گل) A 01
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 49
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R14

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
کشور تولید کننده ایتالیا
دسته بندی سدان
کد محصول 278
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل XM 2
شماره عاج(شماره گل) XM 2
کشور تولید کننده آلمان
دسته بندی سدان
کد محصول 275
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
کشور تولید کننده اسپانیا
دسته بندی سدان
کد محصول 21
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Pilot Sport 2
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 2
کشور تولید کننده فرانسه
دسته بندی سدان
کد محصول 29
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل ENERGY XM2
شماره عاج(شماره گل) ENERGY XM2
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 240
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل PILOT CUP 2
شماره عاج(شماره گل) PILOT CUP 2
کشور تولید کننده اروپا
دسته بندی سدان
کد محصول 245
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021305/30R19

مشخصات
برند Sumitomo
سومیتومو
مدل sumitomo HTRZ3
شماره عاج(شماره گل) sumitomo HTRZ3
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 231
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل MT PLUS
شماره عاج(شماره گل) MT PLUS
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 181
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-02133X12.50R15

مشخصات
برند Kumho
کومهو
مدل KU 19
شماره عاج(شماره گل) KU 19
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 216
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KR26
شماره عاج(شماره گل) KR26
کشور تولید کننده ویتنام
دسته بندی سدان
کد محصول 213
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KR21
شماره عاج(شماره گل) KR21
کشور تولید کننده ویتنام
دسته بندی سدان
کد محصول 212
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KL21
شماره عاج(شماره گل) KL21
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 193
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021275/60R15

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MH11
شماره عاج(شماره گل) MH11
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 192
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MH20
شماره عاج(شماره گل) MH20
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 189
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KU17
شماره عاج(شماره گل) KU17
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 184
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/50R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MU19
شماره عاج(شماره گل) MU19
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 195
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/45R18

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل M857
شماره عاج(شماره گل) M857
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 186
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R15

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KC53
شماره عاج(شماره گل) KC53
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 185
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/75R16

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KR26
شماره عاج(شماره گل) KR26
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 203
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KU 33
شماره عاج(شماره گل) KU 33
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 205
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل MT51
شماره عاج(شماره گل) MT51
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 198
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KH53
شماره عاج(شماره گل) KH53
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 191
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KL78
شماره عاج(شماره گل) KL78
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 190
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند Marshal
مارشال
مدل KH35
شماره عاج(شماره گل) KH35
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 188
قیمت (ریال)سایز

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل MAXMILER PRO
شماره عاج(شماره گل) MAXMILER PRO
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 179
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/75R16

مشخصات
برند GT Radial
جی تی رادیال
مدل SANERO SUV
شماره عاج(شماره گل) SANERO SUV
کشور تولید کننده اندونزی
دسته بندی سدان
کد محصول 173
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/70R16

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل PROR1
شماره عاج(شماره گل) PROR1
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 140
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/50R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/40R18

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل P
شماره عاج(شماره گل) P
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 135
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17

مشخصات
برند Maxxis
مکسس
مدل 511
شماره عاج(شماره گل) 511
کشور تولید کننده تایلند
دسته بندی سدان
کد محصول 136
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16

مشخصات
برند Dunlop
دانلوپ
مدل D 60
شماره عاج(شماره گل) D 60
کشور تولید کننده ژاپن
دسته بندی سدان
کد محصول 60
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/60R13

مشخصات
برند Roadstone
رودستون
مدل N5000
شماره عاج(شماره گل) N5000
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 56
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R14

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Pilot Sport 4
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 4
کشور تولید کننده اسپانیا
دسته بندی سدان
کد محصول 27
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/40R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Pilot Sport 4
شماره عاج(شماره گل) Pilot Sport 4
کشور تولید کننده فرانسه
دسته بندی سدان
کد محصول 31
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021255/35R18

مشخصات
برند Michelin
میشلن
مدل Energy Saver Plus
شماره عاج(شماره گل) Energy Saver Plus
کشور تولید کننده لهستان
دسته بندی سدان
کد محصول 20
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) 542
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 78
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/60R18

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل ROADIAN
شماره عاج(شماره گل) AT 2
کشور تولید کننده کره
دسته بندی سدان
کد محصول 67
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/65R17

مشخصات
برند Silverstone
سیلورستون
مدل KRUIZER 1 NS500
شماره عاج(شماره گل) KRUIZER 1 NS500
کشور تولید کننده مالزی
دسته بندی سدان
کد محصول 80
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14

مشخصات
برند Blacklion
بلک لاین
مدل M871
شماره عاج(شماره گل) M871
کشور تولید کننده چین
دسته بندی سدان
کد محصول 96
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021265/75R16