لاستیک های گل برفی و یخ شکن


مشخصات
برند Lassa
لاسا
مدل LASSA iceways
شماره عاج(شماره گل) iceways
کشور تولید کننده ترکیه
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 162
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R15

مشخصات
برند Lassa
لاسا
مدل LASSA snoways
شماره عاج(شماره گل) snoways
کشور تولید کننده کره
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 163
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/45R17

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل WH 62
شماره عاج(شماره گل) WH 62
کشور تولید کننده کره
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 251
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18

مشخصات
برند Primewell
پرایم ول
مدل PRIMWELL valera ICE
شماره عاج(شماره گل) PRIMWELL valera ICE
کشور تولید کننده چین
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 316
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل WIN SPIKE
شماره عاج(شماره گل) WIN SPIKE
کشور تولید کننده کره
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 252
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/50R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/65R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/45R17
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/60R17

مشخصات
برند Primewell
پرایم ول
مدل PRIMWELL valera WINTER
شماره عاج(شماره گل) PRIMWELL valera WINTER
کشور تولید کننده چین
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 317
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16

مشخصات
برند Blacklion
بلک لاین
مدل W506
شماره عاج(شماره گل) W506
کشور تولید کننده چین
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 250
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/55R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021215/60R16

مشخصات
برند Bohu
بوهو
مدل 1822
شماره عاج(شماره گل) 1822
کشور تولید کننده چین
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 269
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R15
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/65R15

مشخصات
برند Bohu
بوهو
مدل 1814
شماره عاج(شماره گل) 1814
کشور تولید کننده چین
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 267
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021165/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021175/70R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R13
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/70R13

مشخصات
برند Bohu
بوهو
مدل 1822
شماره عاج(شماره گل) 1822
کشور تولید کننده چین
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 268
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021185/65R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021195/60R14
لطفا تماس بگیرید 33567391-021205/60R14

مشخصات
برند Nexen
نکسن
مدل WS SUV
شماره عاج(شماره گل) WS SUV
کشور تولید کننده کره
دسته بندی گل برفی و یخ شکن
کد محصول 253
قیمت (ریال)سایز
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021225/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/55R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/60R18
لطفا تماس بگیرید 33567391-021235/70R16
لطفا تماس بگیرید 33567391-021245/60R18